Veilingen

Beste postzegelverzamelaar,

De ZHPV houdt doorgaans twee keer per jaar een grote postzegelveiling in Zoetermeer.
Er komen op onze veilingen gemiddeld ongeveer 400 kavels in een zeer gevarieerd aanbod onder de hamer.

Door de Corona ziet de veiling er qua organisatie wel anders uit dan de vorige veilingen. Vanwege de Corona houden we ons aan de RIVM maatregelen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • dringend advies voor het dragen van niet-medische mondkapjes
  • het aantal bezoekers in een zaal mag niet boven de 30 uitkomen
  • de 1,5 meter afstand wordt in acht genomen
  • je vult bij de ingang een presentielijst in met naam en telefoonnummer
  • je desinfecteert de handen bij de ingang
  • voorafgaand aan het bezoek meld je jezelf aan per mailbericht (of telefonisch)
  • Als je spontaan naar de kijkdag of veilingdag komt zonder reservering, dan kan het zijn dat je voor een gesloten deur komt te staan.
  • Uiteraard geldt dat als je verkouden bent of andere gezondheidsklachten hebt die mogelijk te maken hebben met het virus, je niet kunt komen
  • De bar is geopend voor een drankje en een hapje.

Zaterdag 24 oktober 2020 gaat de Grote Najaarsveiling 2020 van start!

Kavels kunnen worden ingeleverd op ale ZHPV locaties tijdens de reguliere beursdagen in Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam. De uiterste mogelijkheid voor het inleveren van kavels is tijdens de beurs in Zoetermeer:
op de eerste zaterdag van de maand voorafgaand aan de voorjaarsveiling (1e zaterdag van maart)
op de eerste zaterdag van de maand voorafgaand aan de najaarsveiling (1e zaterdag van september

De kavellijst en diverse scans van kavels zijn te downloaden onder het kopje Downloads vanaf:
eind maart/begin april (voor de voorjaarsveiling)
eind september/begin oktober (voor najaarsveiling)

De kijkgelegenheid is op zondag 18 oktober van 10u00 tot 17u00.
De veiling is op zaterdag 24 oktober van 13u45 uur tot ongeveer 17u00.

Aanmelden kijkdag (18/10) en veilingdag (24/10)
Jouw voorkeur voor het bezoeken van de kijkdag en/of de veilingdag, geef je per mailbericht door aan het bekende mailadres: veilingen@zhpv.nl
Doe dit tijdig, doch uiterlijk vrijdag 16 oktober voor de kijkdag en uiterlijk donderdag 22 oktober voor de veilingdag. Hoe eerder je reageert, hoe groter de kans op honorering van jouw aanmelding.

Er zijn geen kosten aan de kijkochtend verbonden. Voor de veilingmiddag betaal je als bieder €1,- biedrecht, je krijgt daarvoor een persoonlijke biedkaart, zonder zo’n kaart is meebieden niet mogelijk, ook schriftelijk bieden is mogelijk. Het eindbod is het nettobedrag dat je betaalt, wij rekenen voor de bieders geen tafelgeld en geen toeslagen!

De afhandeling met de zaalbieders vindt aansluitend aan de veiling plaats.
Er kan NIET MIDDELS PIN worden afgerekend, wel á CONTANT, of (onder strikte voorwaarden) door middel van een OVERBOEKING naar het bankrekeningnummer van de veilingen NL57 ABNA 0453 7027 75 t.n.v. ZHPV.

De kavellijst zal gedurende de veilingmaand in beperkte oplage aanwezig zijn op de beurzen voorafgaand aan de veiling, en ook op de veiling zelf. Indien je niet in het bezit bent van een computer kun je bij één van de leden van de Veilingcommissie t.z.t. een afgedrukt exemplaar aanvragen. Deze zal dan speciaal voor jou klaar liggen op de beurs waar je hebt afgesproken.

Ter ondersteuning van het steeds meer digitaal verwerken van zowel de aangeboden als de uiteindelijk verkochte kavels verzoeken wij je alleen de meest recente documenten te gebruiken. Inzendlijsten, kavelomslagen, kijkbriefjes en de veilingvoorwaarden zijn vanaf de website te downloaden, deze documenten vind je onderaan deze pagina onder het kopje Downloads. Op het kavelomslag staat informatie welke handig is wanneer jij kavels wilt gaan aanbieden voor de volgende veiling. Deze informatie is niet alleen voor ons gemak maar tevens ter bescherming van jouw kavels. Jij als inzender bent verantwoordelijk voor datgene wat hierop vermeld wordt. De Veilingcommissie zal dit echter wel beoordelen. Deze informatie wordt middels de inzendlijst overgenomen op de kavellijst. Bij eventuele fouten of onvolkomenheden, welke van invloed kunnen zijn op het beeld dat vanuit de kavellijst gegeven wordt, zal de Veilingcommissie deze, eventueel in overleg met jou, aanpassen. Het kijkbriefje kun je op je gemak thuis invullen en afdrukken wat de behandeling hiervan op de kijkochtend ook weer bespoedigt, maar natuurlijk is het ook mogelijk om het kijkbriefje tijdens de kijkochtend in te vullen.

Het geniet onze voorkeur om de inzendlijsten digitaal te ontvangen, dit bespoedigt de verwerking van alle kavels, maar uiteraard zijn met pen ingevulde inzendlijsten ook welkom. Inleveren van kavels kan het gehele jaar door op elke beurs, dus in Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer. Ben jij voornemens materiaal aan te leveren voor een veiling?, neem dan in ieder geval contact op met één van de leden van de Veilingcommissie. Met hen kun je dan een afspraak maken om tijdens een beurs de kavels in te leveren. De Veilingcommissie zal de ingeleverde kavels bij de eerstvolgende veiling aanbieden tenzij het maximum aantal kavels voor die veiling bereikt is, dan worden de kavels aangeboden op de daarop volgende veiling, in zo’n geval nemen wij eerst contact met jou op.

Graag tot ziens op onze veilingen in Zoetermeer!


De veilingcommissie en vrijwilligers
ZHPV Veilingcommissieveilingen@zhpv.nl
Hans van As
071-5131897
Portefeuillehouder Veilingen (a.i.)
Controleur
Taxateur
Ben RiekertVeilingmeester
Controleur
Taxateur
Marnix Mourits
06-24975279
Financiëel Administrateur
Controleur
Taxateur
Andrew Huiskamp
Aanspreekpunt Digitale Zaken
Controleur
Henk SlootControleur
Taxateur
ZHPV Veilingcommissie Vrijwilligers 
Leo KiehlKavel Uitgifte
Kavel Inname
Surveillant
Simon RotteveelKavel Uitgifte
Kavel Inname
Surveillant
Erna LangezaalKavel Uitgifte
Kavel Inname
Surveillant

Downloads
Kavellijst Najaarsveiling 2020Kavellijst Najaarsveiling 2020 (pdf)
Kavelafbeeldingen Najaarsveiling 2020Kavelafbeeldingen Najaarsveiling 2020 (webpagina)
VeilingvoorwaardenZHPV Veilingvoorwaarden 20151013 (pdf)
Inzendlijst (op de PC invullen)ZHPV Inzendlijst Kavels 20170528 (xlsx)
Inzendlijst (met pen invullen)ZHPV Inzendlijst Kavels 20170528 (pdf)
Kavelomslag (op de PC invullen)ZHPV Kavelomslag 20200322 (xlsx)
Kavelomslag (met pen invullen)ZHPV Kavelomslag 20200322 (pdf)
Schriftelijke Bieding (op de PC invullen)ZHPV Schriftelijke Bieding 20200322 (docx)
Schriftelijke Bieding (met pen invullen)ZHPV Schriftelijke Bieding 20200322(pdf)
Kijkbriefje (op de PC invullen)ZHPV Kijkbriefje 20170528 (docx)
Kijkbriefje (met pen invullen)ZHPV Kijkbriefje 20170528 (pdf)

Het nieuwe team van leden van de veilingcommissie is gestart met de controle van de reeds ingezonden kavels ter voorbereiding van de eerstvolgende veiling.