Rondzendverkeer

De ZHPV heeft een uitgebreid en actief rondzendverkeer. Wat houdt rondzendverkeer precies in? In verschillende secties circuleren gedurende vrijwel het gehele jaar door tasjes met daarin 18 boekjes en/of enveloppen met postzegels van verschillende landen, motieven of poststukken die je kunt kopen tegen de daarbij vermelde prijs. De gemiddelde prijs varieert meestal tussen de 25% en 35% van de cataloguswaarde.

Deelname aan het rondzendverkeer is gratis en een leuke mogelijkheid voor leden die, om welke reden dan ook, de beurzen niet kunnen bezoeken en toch hun verzameling willen completeren. De rondzendingen komen ongeveer ééns in de 2 maanden langs. Deelnemers zijn verplicht om de rondzending binnen 4 dagen door te sturen (en te bekijken) naar de volgende op de lijst vermelde deelnemer.

Uiteraard is het voor de leden mogelijk om zelf boekjes aan te bieden, boekjes die bij voorkeur niet gevuld zijn met zogenaamde massawaar. Hiervoor kun je contact opnemen met de leider rondzendverkeer.

Deelnemers aan het rondzendverkeer dienen een deposito te openen d.w.z. dat je een bedrag stort op de rekening van het rondzendverkeer: NL65ABNA0426636139 en wanneer je zegels koopt dan wordt het bedrag dat door jou op de lijst is ingevuld op jouw deposito in mindering gebracht. Wanneer dit saldo bijna of geheel is opgebruikt dan moet het deposito weer te worden aangevuld voor toekomstige aankopen. Enkele keren per jaar wordt er per e-mail een overzicht van jouw op dat moment geldende saldo aan jou verstuurd.


De rondzendcommissie
ZHPV Rondzendcommissie  
Simon Rotteveel (waarnemend rondzendleider) 070-3976383 / 06-27233453
voorzitter@zhpv.nl
Hans Wagenaar (portefeuillehouder) 070-3939365
hanswage@ziggo.nl
Ben den Heijer (financieel coördinator) bdenheijer@kpnmail.nl
Downloads
Rondzendverkeer Spelregels ZHPV Rondzendverkeer Spelregels (pdf)

Rondzendboekje

Rondzendboekjes