Lidmaatschap

image3   image2

Wat biedt het lidmaatschap?

 • Gratis toegang tot de beurzen in Leidschendam, Den Haag en Zoetermeer.
 • Aanschaf nieuwe uitgiften via nieuwtjesdienst van een der leden.
 • 10% korting op filatelistisch materiaal (behalve op postzegels).
 • 5% korting bij postzegelhandelaren Webwinkels op de Weblinks pagina.
 • Een KNBF kortingspas voor, onder andere, korting op de toegangsprijs van postzegeltentoonstellingen.
 • Eén gratis lot op onze beurzen die u bezoekt.
 • Er is de mogelijkheid om, indien beschikbaar, een eigen tafel te huren op onze postzegelbeurzen.
 • Toezending (via E-mail) van ons eigen Mededelingenblad en onze Priority Mail (Nieuwsbrief).
 • De mogelijkheid om een abonnement te nemen op het Maandblad Filatelie tegen een sterk gereduceerd tarief.
 • Een goed lopend rondzendverkeer. Dat betekent: thuis op uw gemak postzegels uitzoeken.
 • Jeugdafdelingen in Leidschendam, Den Haag en Zoetermeer.
 • Gratis lenen van literatuur uit de Bondsbibliotheek.
 • Onafhankelijk advies van de Nalatenschap Advies Commissie voor erfgenamen.

Wat kost het lidmaatschap?

Contributie per jaar  
Jeugdleden t/m 21 jaar €10,-
Gewone leden van 22 t/m 64 jaar €23,-
Seniorleden vanaf 65 jaar €18,-

Voor de bepaling van de 3 bovenstaande categorieën geldt de leeftijd op 31 december voorafgaand aan het contributiejaar als peildatum.
Contributiebetaling vóór 1 januari op bankrekening NL65ABNA0426636139 t.n.v. ZHPV, De Bronkhorst 8, 2291 XS Wateringen.
Leden die zich na 30 juni hebben opgegeven als lid, de helft van de contributie.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 november van het lopende lidmaatschapsjaar te geschieden bij de secretaris.

Hoe kan ik mij als lid aanmelden?

Je kunt je op elke beurs als lid aanmelden bij de binnenkomsttafel, of door:

A. Het ZHPV Aanmeldingsformulier 20130406 (docx) te downloaden (met rechter muisknop, doel opslaan als) en op jouw PC met behulp van Microsoft Word in te vullen.
of:
B. Het ZHPV Aanmeldingsformulier 20130406 (pdf) te downloaden (met rechter muisknop, doel opslaan als), af te drukken en met de hand in te vullen.

Maak je gebruik van het Microsoft Word-formulier druk het dan af na invulling, vul het zo nodig verder aan, onderteken het en stuur het op (via gewone post) naar het op het aanmeldingsformulier genoemde adres van de ZHPV Ledenadministratie of lever het in bij de binnenkomsttafel van een van onze beurzen.

Maakt je gebruik van het PDF-formulier druk het dan af, vul het met de hand duidelijk in, onderteken het en stuur het op (via gewone post) naar het op het aanmeldingsformulier genoemde adres van de ZHPV Ledenadministratie of lever het in bij de binnenkomsttafel van een van onze beurzen.

Downloads

Per computer in te vullen aanmeldingsformulier ZHPV Aanmeldingsformulier 20130406 (docx)
Handmatig in te vullen aanmeldingsformulier ZHPV Aanmeldingsformulier 20130406 (pdf)