Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het aanmeldingsformulier aan ons heeft verstrekt.

 

WIJ HEBBEN VAN U DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VASTGELEGD

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw geboortedatum

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw verzamel- gebieden en/of thema’s

 

WAAROM WIJ DEZE GEBRUIKEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans op grond van uw lidmaatschap van de vereniging.

 

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u geen lid bent van onze vereniging en er geen lidmaatschap wordt afgesloten.

 

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Enkel de ledenadministrateur, het bestuur en portefeuillehouders van onze commissies

hebben inzage in uw persoonsgegevens.

 

COOKIES EN ANDERE WEBTECHNOLOGIEEN

Onze website verzamelt automatisch gegevens via cookies en andere vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze worden opgeslagen door uw internetbrowser. Cookies bevatten basisinformatie over uw internetgebruik. Elke keer dat u de website bezoekt, stuurt uw browser deze cookies terug naar de site, zodat uw computer of mobiele apparaat door de site wordt herkend.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@zhpv.nl

Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via secretaris@zhpv.nl

 

www.zhpv.nl is een website van de ZuidHollandse vereniging van PostzegelVerzamelaars

Wij zijn als volgt te bereiken:

Postadres: Herikerberg 3, 2716 ET Zoetermeer

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:404047275

Telefoon: 06 36312216

E-mailadres: secretaris@zhpv.nl