Mededelingenblad (Clubblad)

Het mededelingenblad verschijnt in principe vier keer per jaar.

Kopij dient te worden gezonden naar de redactie.
Voor 2021 (Jaargang 58) gelden de volgende data:

Editienr.: Kopij uiterlijk bij redacteur op: Verschijnt rond:
1 8 februari 25 februari
2 10 mei 27 mei
3 9 augustus 26 augustus
4 8 november 25 november

De redactie

ZHPV Redactie Abeelzoom 52
2719 GT Zoetermeer
mac.j.bird@hetnet.nl