Mededelingenblad (Clubblad)

Het mededelingenblad verschijnt in principe vier keer per jaar.

Kopij dient te worden gezonden naar de redactie.
Voor 2022 (Jaargang 59) gelden de volgende data:

Editienr.: Kopij uiterlijk bij redacteur op: Verschijnt rond:
1 7 februari 24 februari
2 9 mei 26 mei
3 8 augustus 25 augustus
4 7 november 24 november

De redactie

ZHPV Redactie Abeelzoom 52
2719 GT Zoetermeer
redactie@zhpv.nl