Mededelingenblad (Clubblad)

Het mededelingenblad verschijnt in principe vier keer per jaar.

Kopij dient te worden gezonden naar de redactie.
Voor 2024 (Jaargang 61) gelden de volgende data:
Editienr.: Kopij uiterlijk bij redacteur op: Verschijnt rond:
1 5 februari 22 februari
2 6 mei 23 mei
3 5 augustus 22 augustus
4 4 november 21 november

De redactie

ZHPV Redactie Abeelzoom 52
2719 GT Zoetermeer
redactie@zhpv.nl