Mededelingenblad (Clubblad)

Het mededelingenblad verschijnt in principe vier keer per jaar.

Kopij dient te worden gezonden naar de redactie.
Voor 2023 (Jaargang 60) gelden de volgende data:

Editienr.: Kopij uiterlijk bij redacteur op: Verschijnt rond:
1 6 februari 23 februari
2 8 mei 25 mei
3 7 augustus 24 augustus
4 6 november 23 november

De redactie

ZHPV Redactie Abeelzoom 52
2719 GT Zoetermeer
redactie@zhpv.nl