Mededelingenblad (Clubblad)

Het mededelingenblad verschijnt in principe vier keer per jaar.

Kopij dient te worden gezonden naar de redactie.
Voor 2017 (Jaargang 54) gelden de volgende data:

Editienr.:Kopij uiterlijk bij redacteur op:Verschijnt rond:
11 februari23 februari
23 mei24 mei
32 augustus24 augustus
41 november23 november

De redactie

ZHPV RedactieAbeelzoom 52
2719 GT Zoetermeer
mac.j.bird@hetnet.nl