2022 Voorjaars ALV

Het bijna voltallige bestuur
Aanwezige leden tijdens de ALV
40 jarig jubilaris Rob van Gemert
25 jarig jubilaris Peter Wenish
25 jarig jubilaris Evert Tjeenk Willink
25 jarig jubilaris Michel Doll
25 jarig jubilaris Koos Lamers
25 jarig jubilaris Hans Wagenaar
Peter Veenendaal feliciteert Simon Rotteveel, voorzitter van de ZHPV, met zijn 50 jarig huwelijksjubileum van 14 april j.l.
Andrew Huiskamp en Peter Veenendaal overhandigen een “bloemetje”……
Namens Peter Veenendaal, Henk Sloot en alle leden van het ZHPV bestuur “Van harte gefeliciteerd Simon en Lisa!”