Nalatenschap Advies

fdc_426

De taak van de Nalatenschap Advies Commissie is de filatelistische nalatenschap van een overleden lid, zulks op verzoek van de nabestaande(n) te beoordelen op de volgende aspecten:

  1. waarde van de verzameling,
  2. belang om de verzameling al dan niet voort te zetten,
  3. mogelijkheden en wijze van verkoop van (een deel van) de verzameling via een veiling.

Zij brengt daarover een schriftelijk advies uit aan de nabestaande(n).

Dit (kosteloze) advies van de commissie wordt vrijblijvend namens de vereniging verstrekt. Commissieleden noch nabestaanden kunnen hieraan rechten ontlenen. Er wordt slechts objectieve en onpartijdige informatie aan de nabestaanden gegeven.

De commissie respecteert ten alle tijden de privacy en andere belangen van de nabestaande(n). Zij zal geheimhouding nemen met betrekking tot de verworven informatie over de nalatenschap.