Veilingen origineel

Beste postzegelverzamelaar,

De ZHPV houdt twee keer per jaar, in de maanden maart en november, een grote postzegelveiling in Zoetermeer.
Er komen op onze veilingen gemiddeld ongeveer 400 kavels in een zeer gevarieerd aanbod onder de hamer.

Zaterdag 30 maart 2019 gaat de Grote Voorjaarsveiling 2019 van start!

De uiterste mogelijkheid voor het inleveren van kavels is tijdens de beurs in Zoetermeer:
op de eerste zaterdag van februari(voor de voorjaarsveiling)
op de eerste zaterdag van oktober(voor de najaarsveiling)

De kavellijst en diverse scans van kavels zijn te downloaden onder het kopje Downloads vanaf:
eind maart/begin april (voor de voorjaarsveiling)
eind september/begin oktober (voor najaarsveiling)
Tevens zal er enkele weken na elke veiling onder het kopje Downloads een overzicht terug te vinden zijn van de verkochte kavels.

De Kijkgelegenheid is van 10u00 tot 13u00.
De Veiling begint om 13u45 uur en eindigt rond 16u00.

Er zijn geen kosten aan de kijkochtend verbonden. Voor de veilingmiddag betaal je als bieder €1,- biedrecht, je krijgt daarvoor een persoonlijke biedkaart, zonder zo’n kaart is meebieden niet mogelijk, ook schriftelijk bieden is mogelijk. Het eindbod is het nettobedrag dat je betaalt, wij rekenen voor de bieders geen tafelgeld en geen toeslagen!

De afhandeling met de zaalbieders vindt aansluitend aan de veiling plaats.
Er kan NIET MIDDELS PIN worden afgerekend, wel á CONTANT, of (onder strikte voorwaarden) door middel van een OVERBOEKING naar het bankrekeningnummer van de veilingen NL57 ABNA 0453 7027 75 t.n.v. ZHPV.

De kavellijst zal gedurende de veilingmaand in beperkte oplage aanwezig zijn op de beurzen voorafgaand aan de veiling, en ook op de veiling zelf. Indien je niet in het bezit bent van een computer kun je bij één van de leden van de Veilingcommissie t.z.t. een afgedrukt exemplaar aanvragen. Deze zal dan speciaal voor jou klaar liggen op de beurs waar je hebt afgesproken.

Ter ondersteuning van het steeds meer digitaal verwerken van zowel de aangeboden als de uiteindelijk verkochte kavels verzoeken wij je alleen de meest recente documenten te gebruiken. Inzendlijsten, kavelomslagen, kijkbriefjes en de veilingvoorwaarden zijn vanaf de website te downloaden, deze documenten vind je onderaan deze pagina onder het kopje Downloads. Op het kavelomslag staat informatie welke handig is wanneer jij kavels wilt gaan aanbieden voor de volgende veiling. Deze informatie is niet alleen voor ons gemak maar tevens ter bescherming van jouw kavels. Jij als inzender bent verantwoordelijk voor datgene wat hierop vermeld wordt. De Veilingcommissie zal dit echter wel beoordelen. Deze informatie wordt middels de inzendlijst overgenomen op de kavellijst. Bij eventuele fouten of onvolkomenheden, welke van invloed kunnen zijn op het beeld dat vanuit de kavellijst gegeven wordt, zal de Veilingcommissie deze, eventueel in overleg met jou, aanpassen. Het kijkbriefje kun je op je gemak thuis invullen en afdrukken wat de behandeling hiervan op de kijkochtend ook weer bespoedigt, maar natuurlijk is het ook mogelijk om het kijkbriefje tijdens de kijkochtend in te vullen.

Het geniet onze voorkeur om de inzendlijsten digitaal te ontvangen, dit bespoedigt de verwerking van alle kavels, maar uiteraard zijn met pen ingevulde inzendlijsten ook welkom. Inleveren van kavels kan het gehele jaar door op elke beurs, dus in Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer. Ben jij voornemens materiaal aan te leveren voor een veiling?, neem dan in ieder geval contact op met één van de leden van de Veilingcommissie. Met hen kun je dan een afspraak maken om tijdens een beurs de kavels in te leveren. De Veilingcommissie zal de ingeleverde kavels bij de eerstvolgende veiling aanbieden tenzij het maximum aantal kavels voor die veiling bereikt is, dan worden de kavels aangeboden op de daarop volgende veiling, in zo’n geval nemen wij eerst contact met jou op.

Graag tot ziens op onze veilingen in Zoetermeer!


De veilingcommissie
ZHPV Veilingcommissie veilingen@zhpv.nl
Marcel Tuijnenburg (portefeuillehouder & veilingmeester) 079-8884966
Andrew Huiskamp (commissielid) 06-53234521
Chiel van der Toorn (commissielid) 070-3479067

Downloads
Kavellijst Voorjaarsveiling 2019 ZHPV Voorjaarsveiling 2019 Kavellijst (pdf)
Kavelafbeeldingen Voorjaarsveiling 2019 ZHPV Voorjaarsveiling 2019 Kavelafbeeldingen (webpagina)
Veilingvoorwaarden ZHPV Veilingvoorwaarden 20151013 (pdf)
Inzendlijst (op de PC invullen) ZHPV Inzendlijst Kavels 20170528 (xlsx)
Inzendlijst (met pen invullen) ZHPV Inzendlijst Kavels 20170528 (pdf)
Kavelomslag (op de PC invullen) ZHPV Kavelomslag 20170528 (xlsx)
Kavelomslag (met pen invullen) ZHPV Kavelomslag 20170528 (pdf)
Schriftelijke Bieding (op de PC invullen) ZHPV Schriftelijke Bieding 20170528 (docx)
Schriftelijke Bieding (met pen invullen) ZHPV Schriftelijke Bieding 20170528 (pdf)
Kijkbriefje (op de PC invullen) ZHPV Kijkbriefje 20170528 (docx)
Kijkbriefje (met pen invullen) ZHPV Kijkbriefje 20170528 (pdf)

Alles is in gereedheid voor de veiling

Veilingvoorbereiding 1

p1010477

Kavels bekijken voordat de kijkochtend aanvangt

p1010478

Veilingvoorbereiding 4

Veilingvoorbereiding 3

Veilingvoorbereiding 2

De kijkochtend

p1010473

p1010474

p1010475

p1010476

De veiling

p1010480

p1010481

p1010482

p1010483

p1010484

p1010485

p1010486

p1010487

Afhandeling van de gewonnen kavels

p1010489

p1010490

p1010491

Fotografie door Henk Jetten