Mededelingenblad (Clubblad)

Het mededelingenblad verschijnt in principe vier keer per jaar.

Kopij dient te worden gezonden naar de redactie.
Voor 2020 (Jaargang 57) gelden de volgende data:

 

Editienr.:Kopij uiterlijk bij redacteur op:Verschijnt rond:
13 februari20 februari
220 april6 mei
33 augustus20 augustus
42 november19 november

De redactie

ZHPV RedactieAbeelzoom 52
2719 GT Zoetermeer
mac.j.bird@hetnet.nl