* Aankondiging Algemene (najaars) LedenVergadering (ALV) 2022

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van deze vergadering op zaterdag 1 oktober 2022. De vergadering wordt gehouden in buurtvereniging Buytenrode, César Franckrode 60 te Zoetermeer, aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de reguliere beurs. De vergaderstukken zijn te vinden op de ALV pagina, deze pagina is alleen door leden te raadplegen.

group4_meeting_dark_256