* Aankondiging Algemene (najaars) LedenVergadering (ALV) 2023

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van deze vergadering op zaterdag 18 november 2023. De vergadering wordt gehouden in Wijk- en Dienstencentrum De Plint, Prins Frederiklaan 7, 2263 GZ Leidschendam, aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de reguliere beurs. De vergaderstukken zijn te vinden op de ALV pagina, deze pagina is alleen door leden te raadplegen.

group4_meeting_dark_256