* Geen ZHPV activiteiten tot nader bericht vanwege Corona virus

Beste leden, tafelhouders en bezoekers van de ZHPV beurzen,

In verband met de ontwikkelingen op het gebied van het Corona virus en het dringend advies om de thuis niet te verlaten tenzij strikt noodzakelijk heeft het bestuur het volgende besloten:

Alle ZHPV activiteiten zijn opgeschort tot nader bericht, dit betreft o.a.  de (jeugd) beurzen, de ALV en het rondzendverkeer. Hou de website in de gaten.

Zodra de situatie rondom het Corona virus zodanig is verbeterd dat wij de voordeur weer mogen verlaten voor onze hobby zal dat aan jullie bekend gemaakt worden via de reguliere kanalen. Hou daarom de website goed in de gaten.

Dank voor jullie begrip.

Namens het voltallige ZHPV bestuur

* VERLENGD: Geen ZHPV activiteiten t/m 6 april 2020 vanwege Corona virus

Beste leden, tafelhouders en bezoekers van de ZHPV beurzen,

In verband met de ontwikkelingen op het gebied van het Corona virus en de door Premier Rutte voorgestelde maatregelen zien wij ons genoodzaakt ook maatregelen treffen door alle ZHPV activiteiten te schrappen t/m 6 april 2020.
Zonder verdere berichtgeving zullen de ZHPV activiteiten weer worden hervat in april. Hou daarom de website goed in de gaten.

Dank voor jullie begrip.

Namens het voltallige ZHPV bestuur

* Aankondiging Algemene (voorjaars) LedenVergadering (ALV) 2020

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van deze vergadering op zaterdag 4 april 2020. De vergadering wordt gehouden in buurtvereniging Buytenrode, César Franckrode 60 te Zoetermeer, aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de reguliere beurs. De vergaderstukken zijn te vinden op de ALV pagina, deze pagina is alleen door leden te raadplegen.

group4_meeting_dark_256