GEZOCHT

Het bestuur van uw postzegelvereniging is dringend op zoek is naar hulp. Het gaat daarbij om meerdere functies ter versterking van het bestuur en van commissies. Deze worden hieronder beschreven. U kunt zich wenden tot de secretaris voor een vrijblijvend en/of oriënterend gesprek. Wij hopen op uw medewerking. Bovendien zorgt u met uw hulp voor het voortbestaan van deze activiteiten en van de ZHPV.

BESTUURSLEDEN:

  • TWEEDE PENNINGMEESTER
    Ter assistentie van de penningmeester.

COMMISSIELEDEN:

  • BEURSLEIDER (meerdere vacatures)
    De beursleider is actief op een van de drie locaties en zorgt voor een goed verloop van de beursmiddag. Daarbij behoort ook het klaarzetten en na afloop weer opruimen van het meubilair, zodat de zaal weer wordt achtergelaten zoals die ook voor de beurs werd aangetroffen.
  • ASSISTENT BEURSLEIDER
    De assistent(e) ondersteunt de beursleider en vervangt deze indien nodig. Wij zoeken per locatie een assistent(e).

Wij hopen op meerdere aanmeldingen, zodat deze ZHPV-activiteiten blijvend worden gewaarborgd. Alvast oprechte dank voor uw bereidwilligheid.

Namens het bestuur,
Simon Rotteveel, Voorzitter.

Nieuwsbrief ZHPV, 12 januari 2020