GEZOCHT inclusief veilingcommissie

Het bestuur van uw postzegelvereniging is dringend op zoek is naar hulp. Het gaat daarbij om meerdere functies ter versterking van het bestuur en van commissies. Deze worden hieronder beschreven. U kunt zich wenden tot de secretaris voor een vrijblijvend en/of oriënterend gesprek. Wij hopen op uw medewerking. Bovendien zorgt u met uw hulp voor het voortbestaan van deze activiteiten en van de ZHPV.

BESTUURSLEDEN:

 • TWEEDE PENNINGMEESTER
  Ter assistentie van de penningmeester.
 • PORTEFEUILLEHOUDER VEILINGEN
  Deze geeft leiding aan het team en vertegenwoordigt deze ZHPV-activiteit in het bestuur. Combinatie met andere onderstaande functies is mogelijk.

COMMISSIELEDEN:

 • ASSISTENT VEILINGCOMMISSIE (meerdere vacatures)
  De assistent(e) is actief op de veilingdag zelf met het in de ochtend mogelijk maken van inkijken door belangstellenden. Ook is hij of zij actief met de afwikkeling van de veiling (aangekochte kavels) en met de opslag van de niet verkochte kavels in de bestaande ruimte.

  De assistent(e) is actief met het verkavelen en prijzen van ter veiling aangeboden goederen (wanneer de inzender dit niet al zelf heeft gedaan) Daarvoor is wel filatelistische kennis vereist van de ter veiling aangeboden handelswaar. Combinatie met de functie van veilingmeester is mogelijk.

  De assistent(e) is actief met de tekstverwerking, zoals het samenstellen van kavellijsten en alle andere administratieve handelingen die voor een goed georganiseerde veiling nodig zijn.

  (NB Veilingmateriaal hoeft niet thuis te worden opgeslagen)
 • BEURSLEIDER (meerdere vacatures)
  De beursleider is actief op een van de drie locaties en zorgt voor een goed verloop van de beursmiddag. Daarbij behoort ook het klaarzetten en na afloop weer opruimen van het meubilair, zodat de zaal weer wordt achtergelaten zoals die ook voor de beurs werd aangetroffen.
 • ASSISTENT BEURSLEIDER
  De assistent(e) ondersteunt de beursleider en vervangt deze indien nodig. Wij zoeken per locatie een assistent(e).

Wij hopen op meerdere aanmeldingen, zodat deze ZHPV-activiteiten blijvend worden gewaarborgd. Alvast oprechte dank voor uw bereidwilligheid.

Namens het bestuur,
Simon Rotteveel, Voorzitter.

Nieuwsbrief ZHPV, 12 januari 2020