* Statuten en reglementen: Het tijdens de ALV van 15-10-2016 goedgekeurde beursreglement 20161015 is online beschikbaar

Het onlangs tijdens de ALV van 15-10-2016 goedgekeurde beursreglement is terug te vinden op de Statuten en reglementen pagina. De wijzigingen betroffen de nieuwe artikelen 15a en 15b. Een gedeelte van het nieuwe artikel 15a, zoals deze was voorgesteld aan de ALV van 15-10-2016, is als gevolg van de ALV van 15-10-2016 naderhand inhoudelijk aangepast en verwerkt in de laatste versie van het beursreglement 20161510 zoals deze nu op de website staat.

boek_schrijfveer_2