Alle ZHPV activiteiten hervat in aangepaste vorm

– De beurzen gaan weer van start. De eerste beurzen op 5 en 12 september in respectievelijk Zoetermeer en Den Haag zijn van start gegaan,  komende zaterdag volgt Leidschendam. Voorlopig zijn Henk Jetten en Henk Sloot uw gastheren.
– Het rondzendverkeer gaat weer van start.
– De geplande veiling van 24 oktober gaat door.

Aanmelding vooraf om de beurzen te bezoeken

Precies een half jaar nadat alle activiteiten zijn stilgelegd vanwege Covid-19 gaan de beurzen weer van start. Niet zoals het voorheen was, maar aangepast naar het op dit moment mogelijke en meest veilige naar “Het Nieuwe Normaal” (zie mededelingenblad nr. 3). Als u nu naar de beurs wilt komen zult u eerst tel. 06 36312216 (Henk Jetten) moeten bellen om een tijdstip door te geven wanneer u de beurs wenst te bezoeken. Deze maatregel is enkel en alleen bedoeld om teveel leden op hetzelfde tijdstip te vermijden.  Hierdoor kan de anderhalve meter worden gewaarborgd. Dit kan om 13.00 uur, 14.00 uur of 15.00 uur. Mocht u niet hebben gereserveerd en u komt spontaan naar de beurs dan kunt u voor een gesloten deur komen te staan. Als er nog plaats over is heeft u geluk. De activiteiten op de  drie locaties kunnen verschillend zijn afhankelijk van de grootte van de zaal. Zo is de 5-eurocenttafel in Zoetermeer verdwenen, maar in Den Haag wel aanwezig.

Geen loterij

Iedere bezoeker krijgt bij aankomst gratis een envelop met enkele zegels ofwel altijd prijs.

Maatregelen

Bij binnenkomst van iedere locatie is het verplicht de handen met gel te ontsmetten en uw lidmaatschapskaart te tonen. Uw lidmaatschapskaart wordt afgestempeld en tevens wordt uw lidmaatschapsnummer genoteerd voor evt. bron-en contactonderzoek bij een eventuele uitbraak. U bent vrij om beschermingsmiddelen te dragen.  Mondkapjes zijn niet verplicht. 

Iedere tafelhouder heeft twee tafels voor zich ( 2 x 80 cm) waarbij de afstand automatisch is gewaarborgd. De koopjeshoek is verdwenen. De tafelhouders hebben met twee tafels genoeg ruimte om hun koopjes te etaleren.

Jeugd

Ook voor de jeugd de geldt de meldingsplicht. De ruimte in Zoetermeer is beperkt tot maximaal 2 volwassenen. Voor kinderen onder de 12 jaar  zijn de schoolregels van toepassing.

Na iedere beurs evalueren wij deze activiteit en houden ons voor suggesties aanbevolen.

Rondzendverkeer

Ook het rondzendverkeer heeft stil gelegen. Diverse leden hebben de lockdown periode gebruikt om rondzendboekjes vol te plakken. De procedure blijft gelijk. Alleen op afstand de tas in ontvangst nemen en op afstand het getekend ontvangstbewijs aannemen.

Veiling

De veiling zal op zaterdag 24 oktober plaatsvinden van 13u45 – 16u30 (+/-). Om voldoende afstand tot elkaar te houden is de kijkgelegenheid verplaatst naar zondag 18 oktober en zal langer duren dan normaal, namelijk van 10u00 – 17u00. Eventuele mededelingen over de kijkdag en de veiling zullen door de veilingcommissie worden verspreid via mail of de website zelf, denk hierbij bijvoorbeeld aan van tevoren aanmelden voor de kijkgelegenheid.
De beurs op 5 september in Zoetermeer was de laatste gelegenheid om  nog kavels in te leveren.