Mededelingenblad (Clubblad)

1

Het mededelingenblad verschijnt in principe vier keer per jaar.

Kopij dient te worden gezonden naar de redactie.
Voor 2020 (Jaargang 57) gelden de volgende data:

 

Editienr.: Kopij uiterlijk bij redacteur op: Verschijnt rond:
1 3 februari 20 februari
2 20 april 6 mei
3 3 augustus 20 augustus
4 2 november 19 november

De redactie

ZHPV Redactie Abeelzoom 52
2719 GT Zoetermeer
mac.j.bird@hetnet.nl