Mededelingenblad (Clubblad)

Het mededelingenblad verschijnt in principe vier keer per jaar.

Kopij dient te worden gezonden naar de redactie.
Voor 2019 (Jaargang 56) gelden de volgende data:

Editienr.:Kopij uiterlijk bij redacteur op:Verschijnt rond:
131 januari21 februari
22 mei23 mei
31 augustus22 augustus
431 oktober21 november

De redactie

ZHPV RedactieAbeelzoom 52
2719 GT Zoetermeer
mac.j.bird@hetnet.nl