Ons Team

Op deze pagina worden alle afzonderlijke rollen binnen de ZHPV getoond met daarbij vermeld de personen die de verschillende rollen vertegenwoordigen. Hierdoor worden enkele personen meerdere keren genoemd en getoond.

Dagelijks Bestuur

Simon Rotteveel
Voorzitter
Henk Jetten
Secretaris
Herwig Pauwels
Penningmeester

Algemene Bestuursleden (tevens verderop op deze pagina genoemd bij de bijbehorende commissies)

Hans Wagenaar
Andrew Huiskamp

Commissie Automatisering

Andrew Huiskamp
Portefeuillehouder Automatisering & Webmaster

Commissie Beurzen

Simon Rotteveel
Portefeuillehouder Beurzen (Waarnemend) & Beursleider

Commissie Jeugd

Herwig Pauwels
Portefeuillehouder Jeugd
Martin Scheer
Voorzitter Jeugd
Hans Peschke
Secretaris Jeugd

Commissie Kascontrole

Ben den Heijer
Commissielid Kascontrole
Annemiek Pont
Commissielid Kascontrole

Commissie Nalatenschap Advies

Rob van Gemert
Commissielid Nalatenschap Advies
Heiko de Vries
Commissielid Nalatenschap Advies
Ed Boers
Commissielid Nalatenschap Advies

Commissie Rondzendverkeer

Hans Wagenaar
Portefeuillehouder Rondzendverkeer
M.W.M. Doll
Leider Rondzendverkeer
Ben den Heijer
Financieel Coördinator Rondzendverkeer
Ed Boers
Adviseur Rondzendverkeer

Commissie Veilingen

Andrew Huiskamp
Portefeuillehouder Veilingen (Waarnemend)

Ledenadministratie

Jan Saarloos
Ledenadministrateur

Redactie

Jan Vogel
Redacteur