Priority Mail 2008/07

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Slechts 2 items in deze PM, te weten:

 

Kort verslag Algemene Ledenvergadering

 

 

Kort verslag Algemene (najaars)Ledenvergadering

Op 18 oktober j.l. werd in het Ontmoetingscentrum De Schuitejager te Leidschendam de najaars-ALV gehouden. Net als vorige keer weer aansluitend aan de beurs. De opkomst was matig 20 leden inclusief bestuur.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2008 werd goedgekeurd.
Met betrekking tot het werkplan 2009 deelt de voorzitter mee dat de bezoekersaantallen (vooral in de zomerperiode) van de beurzen in Leidschendam en Den Haag teruglopen en dat tafelhouders van deze beurzen afhaken. Voorts zijn er onvoldoende vrijwilligers voor alle beurzen waardoor de huidige gastheren te veel belast worden. Daarom stelt het bestuur voor om de huidige frequentie van de beurzen in Den Haag en Leidschendam te verlagen en in de periode april t/m oktober deze beurzen om en om te houden.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel en met de overige punten uit het werkplan 2009.
Begroting 2009 wordt goedgekeurd en gezien de financiële situatie van de ZHPV is er geen aanleiding om de contributies aan te passen.
Tijdens de Rondvraag komt de opheffing van een Haagse en de eventuele samenwerking met een Delftse vereniging nog aan de orde. Ook worden vragen gesteld m.b.t. activiteiten als lezingen, kleine veilingen en ledenwerving. Hierna dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun positieve inbreng en nodigt hen uit voor de loterij en een drankje.
 

 

 

ZHPV-ers in de media

 


Van twee van onze leden verschenen kort geleden bijdragen in de filatelistische media, te weten de tijdschriften FILATELIE en THEMA. Voor onze leden die niet op deze tijdschriften zijn geabonneerd zijn deze artikelen te lezen door op een van onderstaande plaatjes te klikken.

"1918, een rampjaar voor kunstminnend Wenen?"
Onder deze titel is in het novembernummer van het maandblad Filatelie een zes pagina's groot artikel van Jan Vogel gepubliceerd.
In 1918, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, viel de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije uiteen. Maar ook in een ander opzicht lijkt 1918 voor Wenen een rampjaar te zijn geweest. In dat jaar, nu negentig jaar geleden, overleden vier Weense kunstenaars, Klimt, Wagner, Moser en Schiele.
Maar was het wel een ramp voor de kunstliefhebbers in Wenen? Op deze vraag wordt in dit artikel een antwoord gegeven.

In nummer 3 van Thema, het blad van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, verscheen een bijdrage van Patrick Peschke. Je weet wel, de jongeman met de verzamelingen "Griezelig hè" en "Dracula, niet dood te krijgen". Hij vertelt daarin, aan de hand van zijn eigen ontwikkeling en ervaringen, nog eens dat postzegels sparen een leuke en leerzame hobby is.