Priority Mail 2008/02

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


De onderwerpen in PM 2008/02 zijn:

  • De komende Algemene Ledenvergadering in Zoetermeer;

  • Nogmaals aandacht voor het artikel over Alphonse Mucha maar nu
    op onze website;

  • De Vraagbaak. Er is een antwoord op de openstaande vraag met betrekking tot de briefkaart van de Tour de France met illustratie van Kees van Dongen.

 

Algemene Ledenvergadering in Zoetermeer

 

 

Op zaterdag 5 april a.s. houdt de ZHPV haar gebruikelijke Algemene (Voorjaars) Ledenvergadering (ALV).
In de hoop meer leden voor deze vergadering te interesseren worden de ALV's voortaan aansluitend aan een beurs en op een wisselende locatie gehouden.
Deze keer wordt de ALV gehouden in Zoetermeer aansluitend aan de beurs in de Buurtruimte Chez César. Aanvang 15.30 uur.
Je bent uiteraard van harte uitgenodigd.
Voor de agenda en verdere vergaderstukken verwijs ik je naar de website en de Rubriek "Alleen voor Leden".
 

 

 

 

Alphonse Mucha in Filatelie

 


 

In de vorige PM meldde ik dat het artikel over de Tsjechische kunstenaar Alphonse Mucha op de website zou worden geplaatst. Naar aanleiding van enkele reacties op de publicatie in Filatelie koste het wat meer tijd dan verwacht om het artikel te verbeteren. Maar nu is het zover, het enigszins uitgebreide en filatelistisch verbeterde artikel staat op onze website:

www.zhpv.nl
 


 


 


 

 
 

Vraagbaak

 

 

Vraag 8. Belasting, port, statistiekrecht?
 

 

Op deze vraag m.b.t. belasting, port en statistiekrecht op een enveloppe verzonden van München via Rotterdam naar Deil in Gelderland, zie PM 2007/11, zijn geen verdere reacties gekomen. Daarom wordt vraag 8 thans afgesloten.
 Vraag 10
Enige tijd geleden heeft Cobi Greve een kunstcursus gevolgd waar o.a. ook Nederlands/Franse kunstenaar Kees van Dongen aan bod kwam.
In een boek over hem kwam ze onderstaande verrassende illustratie tegen.
 


Het bijschrift luidt als volgt:
'De uitgever Joseph Foret gaf jaarlijks voor de Tour de France een officiële briefkaart uit voor filatelisten. De verrichtingen van de wielrenners konden op de achterzijde van de kaart na elke etappe worden ingevuld en vervolgens worden voorzien van een postzegel en dagstempel.
Bekende kunstenaars werden uitgenodigd zo'n kaart te ontwerpen.'

De vraag aan ontvangers van PM luidt: Wie kan hier meer over vertellen? Bijvoorbeeld, hoe vaak worden of zijn deze briefkaarten uitgegeven, hebben nog meer Nederlandse kunstenaars zo'n ontwerp gemaakt en waar zijn deze afbeeldingen te vinden?

Antwoord vraag 10
André Scheer antwoordt dat er van elke etappe een briefkaart is verschenen, dus 21 in totaal, althans per tour. Er zijn ook nog andere briefkaarten in omloop maar ze zijn erg moeilijk te vinden. Ook zijn er van elke etappe verschillende stempels in omloop.


_______________________
 

Nieuwe vragen, antwoorden en verdere reacties op deze vragen graag zenden naar de vraagbaak.