Priority Mail 2007/11

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


In deze (vermoedelijk) laatste PM van 2007 willen we het volgende aan jou kwijt.

  • Uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst 2008.

  • Een vervolg op het item Presentatie postzegelvelletjes Mooi Nederland uit PM 2007/9.

  • De Vraagbaak. Vraag 7 uit PM 2007/9 over postzegels op postzegels staat nog open en er zijn twee nieuwe vragen. Een over de inning van Nederlandse belasting op een Duitse brief en een over een opdruk op de Franse zegel Y 82.

  • De expositie PRIMITIEF GELD tijdens Postex 2007 van ons lid Ben Mooy.

Van deze gelegenheid maken we tevens gebruik om jou erop te attenderen dat het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober j.l. op onze website is geplaatst, onder de rubriek “Alleen voor Leden”.

Tot slot wensen wij jou en iedereen die je
dierbaar is prettige feestdagen en een
voorspoedig 2008 toe.


 


 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst

 


Het bestuur nodigt alle leden uit voor de traditionele NIEUWJAARSBIJEENKOMST
op 12 januari a.s.

 

Deze keer wordt die gehouden in het WIJKCENTRUM WESTHOVE in Den Haag. Van 13.00 uur tot 15.30 uur is er de gebruikelijke beurs (maar wel een half uur korter). Aansluitend is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

 

 

Als bijzondere activiteiten zijn daar nog:

  • de trekking van de gratis Trouwe-bezoekers-loterij en

  • een zoektocht naar gratis enveloppen.

Leden die tijdens de bijeenkomst hun vol gestempelde lidmaatschapskaart 2007 inleveren doen mee aan deze loterij, die om klokslag 16.00 uur plaatsvindt.

Om meer aandacht te schenken aan filatelistisch verzamelen krijgen alle bezoekers de gelegenheid om naar hartelust in enkele stapels enveloppen te snuffelen en daaruit zijn of haar favoriete afstempelingen of motieven te vissen. Eventueel ruilen met anderen kan daarna ook nog.
Kortom, het belooft een gezellige middag te worden en het eerste stempeltje voor de loterij van 2009 is daarmee alweer verdiend.
 

 

Presentatie postzegelvelletjes Mooi Nederland

 


In PM 2007/9 en in ons Mededelingenblad nr. 5 van december besteedden we al aandacht aan het feit dat twee van onze jeugdleden Jeffrey Hertogs en Edwin Lanza tijdens de presentatie van twee verzamelvelletjes Mooi Nederland in het zonnetje zijn gezet.
In de jeugdafdeling De Posthoorn van het Maanblad Filatelie van december werd dat nog eens dunnetjes overgedaan.
Vooral Jeffrey (rechts op de foto) staat op het punt een BN-ner (bekende Nederlander) te worden. Want hij is de laatste tijd behoorlijk in het nieuws geweest mede dankzij zijn verzameling Straten in Stroken.

 

 

 
 

Vraagbaak

 

 

Vraag 7. Postzegel op postzegel

Onlangs ontving ik van een van onze leden onderstaande postzegel van Cuba voor mijn wijnverzameling. Hoewel de serie waaruit deze zegel stamt over de Havana-sigaren handelt past hij gezien de afbeelding prima in mijn thema. Bovendien, een goed glas wijn bij een goede sigaar is voor menigeen een prettig idee.

 

 

Bij bestudering van de postzegel kwam me iets bekends voor. Namelijk de zegel die heel klein in de rechter hoek is afgebeeld. Dit déjà-vu-gevoel bleek terecht, want het origineel van deze postzegel zit reeds in mijn verzameling.

 


Toen rees bij mij de volgende vraag:
Wanneer is eigenlijk de eerste postzegel op postzegel uitgegeven ? En door welk land en hoeveel zijn er inmiddels al uitgegeven ?
Binnen de ZHPV zijn er vast verzamelaars actief met dit thema die deze vragen kunnen beantwoorden en overige interessante informatie kunnen spuien.
We wachten af.

Jan Vogel       

 

Vraag 8. Belasting, port, statistiekrecht?
De getoonde omslag, verzonden van München via Rotterdam naar Deil in Gelderland, is voor de inzender een waar mysterie.
Hij veronderstelt dat de rose strook “belasting” belasting met extra portkosten betreft en bijvoorbeeld geen invoerrechten. Het gaat immers om een monster zonder waarde.
Hij heeft vragen over het gele stickertje, is het 15 cent of 15 pfennig?
Wat houdt de zegel met 4 cent statistiekrecht in? En waarom?
Kortom, deze enveloppe is voor hem een mysterie.

 

 

Martin Scheer heeft als voorlopig antwoord:

De BELASTING-strook p57 (bestaat al vanaf 1882) is sinds 1903 bekend als strook wegens verschuldigde belastingen en verrekeningsbedragen en sinds 1908 als "belasting". Er zijn vele typen van; de inklaringskantoren plakten dit etiket of zetten het stempel vrij van belasting. Vanaf 1934 werden de namen van de inklaringskantoren op de stroken vermeld.

Statistiekrechtzegel is een fiscaal vignet (Wet op het Statistiekrecht, Stbl 1932, nr 231) voor het opnemen in de handelsstatistiek van postpakketten van en naar het buitenland, met aangegeven waarde en/of aangetekende stukken, maar ook voor overige aangetekende stukken uit het buitenland die door het inklaringskantoor waren voorzien van etiket P57. Het statistiekrecht kostte gewoon 4 cent per zending (waren te koop bij alle poststations en alle postagentschappen).

Over de twee portzegels van 20ct kan ik alleen opmerken dat op de omslag het bedrag van -44 wordt genoemd. Het lijkt erop dat dit dus door de ontvanger is betaald. Wellicht afstandsrecht of vergoeding van een ander recht...
Wellicht kunnen de lezers van Priority Mail nog meer informatie leveren?

Vraag 9. Opdruk op Yvert, Frankrijk 82
Ons lid Ben Mooy kreeg onlangs onderstaande postzegel in zijn bezit. Bij het zoeken naar de herkomst hiervan kwam hij echter niet verder dan de constatering dat het om een opdruk gaat van de Franse zegel Yvert nr. 82, met de opdruk 1 peseta en afgestempeld in Marokko.


 

Wie kan er uileg geven over herkomst en bedoeling van de opdruk?

 

_______________________
 

Nieuwe vragen, antwoorden en verdere reacties op deze vragen graag zenden naar de vraagbaak.
 

 

Expositie PRIMITIEF GELD van Ben Mooy


Ons seniorlid Ben Mooy is een verwoed verzamelaar. Niet alleen van postzegels, maar hij bezit ook een fascinerende verzameling primitief geld. En die twee verzamelingen zijn prima te combineren. Er staat nogal wat primitief geld op postzegels afgebeeld. Onlangs werd hij uitgenodigd om tijdens Postex 2007 in Apeldoorn een vitrine te vullen met een combinatie van deze twee verzamelingen. En dat heeft hij gedaan.
Helaas zijn er toen geen foto’s gemaakt van die expositie en zijn de tentoonstellingsbladen met postzegels al uit hun verband gehaald. Toch leek het de redactie van PM een goed idee om alsnog aandacht aan deze thematische combi-verzameling te besteden.
We hebben een kleine reconstructie gemaakt van de expositie en deze digitaal vastgelegd. Foto's 1, 4 en 6 laten een totaal blad zien. De foto's 2 en 3, resp. 5, resp. 7, 8 en 9 laten details van de bladen zien met daarbij enige echte artefacten, d.w.z. echt primitief geld.
Oordeel zelf maar, is dit (los van de hier getoonde gebrekkige filatelistische presentatie) een thematische topper of niet?
 

  Foto 1
 

  Foto 2
 

  Foto 3
 

  Foto 4
 

  Foto 5
 

  Foto 6
 

  Foto 7
 

  Foto 8
 

  Foto 9