Priority Mail 2008/01

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Er is weinig nieuws maar het wordt toch tijd om PM weer eens een keer aan de kabel toe te vertrouwen. De onderwerpen zijn:

 

Postzegelmarkt in Zoetermeer

 

 

 

In het Paasweekend, op zaterdag 22 maart organiseert de ZHPV van 13.00 tot 16.00 uur in Chez César te Zoetermeer weer een postzegelmarkt.
Honderden verzamelingen en restanten van diverse verzamelgebieden worden aangeboden in dozen, albums, stockboeken, enz. Maar ook brieven, fdc’s, losse zegels en series.
Gewoon komen kijken dus: er is altijd wat voor u bij, ook voor de motiefverzamelaar en ook voor de kleine beurs.
Hebt u zelf wat te verkopen? Huur een tafel.
Inlichtingen, tel.: 079 – 351.24.92.
 

 

 

Alphonse Mucha in Filatelie

 


 

Enige tijd geleden schreef ik (Jan Vogel) een artikel over de Tsjechische kunstenaar Alphonse Mucha. Dit artikel is thans in het februari nummer van Filatelie geplaatst. Wij zijn gewend om, zodra een lid van de ZHPV op een of andere manier de pers heeft gehaald daarvan melding te maken in PM. En hoewel het nu een artikel van mijzelf betreft wil ik die traditie toch in ere houden. Want als je jezelf niet kietelt, lach je niet zoveel.
Binnenkort verschijnt het bewuste artikel enigszins uitgebreid en filatelistisch iets verbeterd op de website van de ZHPV (www.zhpv.nl).

 

 
 

Vraagbaak

 

 

Vraag 7. Postzegel op postzegel

Onlangs ontving ik van een van onze leden onderstaande postzegel van Cuba voor mijn wijnverzameling. Hoewel de serie waaruit deze zegel stamt over de Havana-sigaren handelt past hij gezien de afbeelding prima in mijn thema. Bovendien, een goed glas wijn bij een goede sigaar is voor menigeen een prettig idee.

 

 

Bij bestudering van de postzegel kwam me iets bekends voor. Namelijk de zegel die heel klein in de rechter hoek is afgebeeld. Dit déjà-vu-gevoel bleek terecht, want het origineel van deze postzegel zit reeds in mijn verzameling.

 


Toen rees bij mij de volgende vraag:
Wanneer is eigenlijk de eerste postzegel op postzegel uitgegeven ? En door welk land en hoeveel zijn er inmiddels al uitgegeven ?
Binnen de ZHPV zijn er vast verzamelaars actief met dit thema die deze vragen kunnen beantwoorden en overige interessante informatie kunnen spuien.
We wachten af.

Jan Vogel       

 

Antwoord op vraag 7 (postzegels op postzegels)
Ons lid Gerard Krens verwees voor het antwoord naar de website www.freestampcatalogue.com.
In het hoofdmenu van deze site kies je achtereenvolgens voor “Bestaande zegels op motief”, “Zegel op zegel” en vervolgens ofwel “Catalogusvorm op land” of “Catalogusvorm op jaartal” en de rest wijst zich vanzelf.
Op deze site kom je inderdaad veel meer over postzegels op postzegels te weten. Bijvoorbeeld dat het er onnoemelijk veel zijn en dat er ook nogal veel typen zijn. De eerste verschijnen in de jaren dertig en enkele decennia daarna is het al bijna niet meer bij te benen. Kortom het zijn er vele honderden. Ook de manier waarop de oude zegel op de nieuwe wordt afgebeeld kan sterk uiteen lopen. De zegel op de zegel kan duidelijk herkenbaar zijn, het kan een verzonnen plaatje zijn en ze kunnen al dan niet gestileerd zijn. Het komt veel voor dat een bepaald land ”eigen” zegels van vroeger op nieuwe uitgiften afbeeldt, maar evenzoveel keren zie je dat het ene land een zegel uit een ander land afbeeldt. Kortom veel variaties en ook hieraan kan een thematische verzamelaar zijn hart ophalen.
 Vraag 8. Belasting, port, statistiekrecht?
Deze vraag m.b.t. belasting, port en statistiekrecht op een enveloppe verzonden van München via Rotterdam naar Deil in Gelderland,
zie PM 2007/11, staat nog steeds (gedeeltelijk) open.
 Vraag 9. Opdruk op Yvert, Frankrijk 82
Ons lid Ben Mooy kreeg onlangs onderstaande postzegel in zijn bezit. Bij het zoeken naar de herkomst hiervan kwam hij echter niet verder dan de constatering dat het om een opdruk gaat van de Franse zegel Yvert nr. 82, met de opdruk 1 peseta en afgestempeld in Marokko.


 

Antwoord vraag 9
De Franse zegel Yvert nr. 82 is uit de periode 1876-1877. In die tijd had Marokko nog de Peseta. Dus de onderhavige postzegel komt sowieso uit Marokko. Na even verder spitten blijkt dat het hier gaat om de postzegel: Marokko, Bureaux Francais uit de periode 1891-1900, Yvert nr. 7, 1p sur 1 f.

 Vraag 10 (nieuw)
Enige tijd geleden heeft Cobi Greve een kunstcursus gevolgd waar o.a. ook Nederlands/Franse kunstenaar Kees van Dongen aan bod kwam.
In een boek over hem kwam ze onderstaande verrassende illustratie tegen.
 


Het bijschrift luidt als volgt:
'De uitgever Joseph Foret gaf jaarlijks voor de Tour de France een officiële briefkaart uit voor filatelisten. De verrichtingen van de wielrenners konden op de achterzijde van de kaart na elke etappe worden ingevuld en vervolgens worden voorzien van een postzegel en dagstempel.
Bekende kunstenaars werden uitgenodigd zo'n kaart te ontwerpen.'

De vraag aan ontvangers van PM luidt: Wie kan hier meer over vertellen? Bijvoorbeeld, hoe vaak worden of zijn deze briefkaarten uitgegeven, hebben nog meer Nederlandse kunstenaars zo'n ontwerp gemaakt en waar zijn deze afbeeldingen te vinden?


_______________________
 

Nieuwe vragen, antwoorden en verdere reacties op deze vragen graag zenden naar de vraagbaak.