Priority Mail 2016/02

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtvereniging Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

Deze PM staat in het teken van nieuwe postzegeluitgiftes, tentoonstellingen en drie musea.

 
   

Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch

 

Op vrijdag 12 februari j.l. opende Koning Willem-Alexander de grote expositie over Jheronimus Bosch in het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. De tentoonstelling loopt tot en met 8 mei a.s.
Nooit eerder waren zoveel werken van deze geniale schilder, die 500 jaar geleden in ’s-Hertogenbosch stierf, bijeen en te bezichtigen. Het drieluik De Hooiwagen, afkomstig uit het Prado te Madrid, is een van de topstukken in deze tentoonstelling. Op 4 januari j.l. gaf PostNl een velletje uit  met daarop afgebeeld de onderste helft van het middenpaneel. Op de velranden staat een beschrijving van wat er op de postzegels is te zien. Museum bezoekers zouden deze teksten bij de hand moeten hebben als ze voor het drieluik staan.

    

Gemeente Museum Den Haag

 
Op 22 februari a.s. geeft de Franse Post een  postzegel uit met een impressionistisch werk van Toorop, te weten het aquarel op papier “Annie Hall met melkkan” uit circa 1885. De ontwikkelingen in het werk van Toorop zijn niet alleen in het Gemeente Museum Den Haag te zien maar ook aan de hand van inmiddels verschenen postzegels met zijn werk "O Grave Where is Thy Victory" uit 1892 (NVPH 1977) en de door hem ontworpen Nederlandse postzegels (NVPH nr. 134 en 135).

Van 26 februari tot en met 29 mei a.s. organiseert het Gemeente Museum Den Haag een tentoonstelling over het werk van Jan Toorop. “Jan Toorop (1858-1928) behoort met Van Gogh en Mondriaan tot de belangrijkste Nederlandse kunstenaars uit de periode rond 1900. Ze oriënteerden zich op de nieuwste, internationale ontwikkelingen in de beeldende kunst en wisten op hun beurt andere kunstenaars te inspireren. Zo was Toorop bijvoorbeeld een grote inspiratiebron voor Gustav Klimt.Het werk van Toorop is geliefd bij een groot publiek en wordt vaak geassocieerd met art nouveau, vooral vanwege zijn bekende lithografie ter promotie van Delftsche slaolie. Deze litho was zelfs zo bekend dat art nouveau in ons land ook wel slaoliestijl wordt genoemd. Dat zijn oeuvre veel meer stijlen omvat is minder bekend. Hij werkte ook neoimpressionistisch en symbolistisch en was een van de vernieuwende krachten binnen de schilderkunst. Hij leek die stijlen voortdurend af te wisselen, maar recent onderzoek heeft uitgewezen dat er wel degelijk een duidelijke lijn in zijn ontwikkeling zit. Hij reageerde op zijn omgeving en paste ook bestaand werk regelmatig aan. Daarmee was hij een zeer vooruitstrevende kunstenaar.” (bron: www.gemeentemuseum.nl)

 
 
 
   

Museum voor Communicatie in Den Haag

 

Transformatie naar interactief museum voor communicatie gaat van start.
Van een plek waar de geschiedenis en collectie op het gebied van post, telefonie en telegrafie werden tentoongesteld, ontwikkelt het Museum voor Communicatie in Den Haag zich tot een plek waar haar bezoekers de impact van communicatie op het dagelijks leven op interactieve wijze kunnen ervaren. Om dit te realiseren zal het museum vanaf maandag 29 februari aanstaande haar deuren sluiten voor een grootscheepse verbouwing met als doel in het voorjaar van 2017 haar bezoekers weer welkom te heten in een vernieuwde omgeving. In de aankomende voorjaarsvakantie van 20 tot en met 28 februari, neemt het museum met een feestelijk programma afscheid van het bestaande concept en kunnen bezoekers de huidige opzet nog eenmaal bewonderen.
En voor de diehard-filatelisten onder ons:
De collectie Postwaarden blijft tijdens de verbouwing op afspraak toegankelijk.

Voor meer informatie of toelichting bel het secretariaat, telefoonnummer 070 3307501 of  Mathilde van den Berg op nummer 06 20732388, mvdberg@muscom.nl

   

Nieuwsbrief ZHPV 14 februari 2016