Priority Mail 2016/01

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtvereniging Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

In deze eerste PM van 2016 komen de volgende items aan de orde:

 
   

DE ZHPV WEBSITE

 
De ZHPV heeft een nieuwe webmaster en die is druk in de weer om de website nieuw leven in te blazen en in een nieuw jasje te steken. De website is een onontbeerlijk communicatiemiddel niet alleen voor onze leden, maar juist ook naar de wereld buiten de ZHPV. Met trots kan gemeld worden dat de contouren van de nieuwe website al zichtbaar worden. Op de huidige home-page is in het vakje “Laatste nieuws” een link aangebracht waarmee je de nieuwe site kunt bekijken. Klik daarop en je kan alvast even in de keuken kijken. Zodra de nieuwe website operationeel is zie je dat vanzelf, want de naam www.zhpv.nl blijft uiteraard onveranderd. Maak daarom vanaf nu vaker gebruik van de website om goed op de hoogte te blijven van het wel en wee van jouw ZHPV. De website wordt als medium steeds belangrijker om onze leden en derden voortdurend op de hoogte te houden van het wel en wee van de ZHPV. Het is maar dat je het weet.
EXTRAFORBES.jpg   

ACTIEPLAN BEURS DEN HAAG

 

IMG_0332 e.jpg

Met het doel de beurs in Den Haag vlot te trekken heeft het bestuur van de ZHPV besloten om de opzet van deze beurs aan te passen. Hierover zal overleg plaatsvinden met alle tafelhouders van de ZHPV. Het is de bedoeling om daarmee op 12 maart a.s. te starten. Zoals het er nu naar uitziet zijn dit de veranderingen:

  • Uitbreiding van één tafel met 5 en 50 Eurocent boeken, één tafel met post- en postwaardestukken en één tafel met koopjes. De leden leveren hiervoor zelf het materiaal aan.

  • Daarnaast bestaat het plan om op deze beurs, met gebruikmaking van een laptop, assistentie te bieden aan leden die via internet willen gaan verkopen. Dit zal dan door vrijwilligers met desbetreffende ervaring moeten worden gedaan.
     internet china.jpg

  • Ook wordt er een PR-plan gemaakt, immers deze beurs moet veel nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht. En niet alleen onder de aandacht van onze leden, maar ook onder die van de buitenwereld.

  • Verder is besloten de toegang voor deze beurs voor buitenstaanders gratis te maken, zodat een eventuele drempel tot het bezoeken van de beurs lager is.

dienst_actieplan.pngVoor het realiseren van dit actieplan zijn vrijwilligers nodig die willen helpen als toezichthouder bij de diverse tafels of bij de internetactiviteiten. Je kunt je hiervoor aanmelden bij het secretariaat of bij de beursleiding op een van de beurzen.
Wij rekenen op jouw behulpzaamheid!

   

WEBWETENSWAARDIGHEDEN

 

Van ons lid André Scheer ontvingen we de tip dat er een nieuw interessant portaal naar veel filatelistische websites in de lucht is, te weten:
www.stampontheweb.com

StampOnTheWeb claimt dat het een tool is die het mogelijk maakt om:

  • De filatelie in al haar facetten te benaderen

  • Een verzameling op te bouwen of verder te ontwikkelen

  • Je eigen filatelistische kennis uit te breiden

  • Deel te nemen aan de georganiseerde filatelie

De enige manier om dit te controleren is natuurlijk deze site zelf te bezoeken en te verkennen.

 

FILATELIE CAFÉ OP ZONDAG

 

watersnoodramp.jpgHet Museum voor Communicatie organiseert maandelijks op zondagmiddag een Filatelie Café.

Op 14 februari is het onderwerp Watersnoodramp 1953

Ruud van den Heuvel geeft een presentatie voor liefhebbers van geschiedenis, posthistorie en postzegels. Telefoonverbindingen waren verbroken en postvervoer was nauwelijks mogelijk. Toch deed het PTT-personeel zijn werk. De omstandigheden worden in deze presentatie getoond. Maar ook de op 10 februari 1953 verschenen postzegel met een toeslag voor het Nationaal Rampenfonds.

Voor verdere info, zie: www.muscom.nl/agenda/filateliecafe 

 

VERZAMELBEURS TE DEN HAAG

 
Beurs Wassenaar 2016.jpg  
   

Nieuwsbrief ZHPV 4 februari 2016