Simon Rotteveel

Portefeuillehouder Beurzen (Waarnemend) & Beursleider