Priority Mail 2015/11

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtvereniging Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

In deze laatste PM van 2015 de volgende items:

 
   

Nederlands Indië NVPH 298

 
Onze veilingmeester Heiko de Vries meldt met betrekking tot deze postzegel het volgende.

Enige weken geleden ontstond op de beurs in Den Haag een discussie over de vraag waarom de cataloguswaarde van Nederlands Indië nr. 298 postfris niet meer in de catalogus vermeld wordt. Oudere NVPH-catalogussen en ook de huidige Michel-catalogus vermelden wel een waarde! De meningen tijdens genoemde discussie waren dermate verdeeld, dat er geen goed onderbouwd antwoord te vinden was.

Heiko heeft deze vraag voorgelegd aan de NVPH en kreeg het volgende antwoord van de Cataloguscommissie van de NVPH.
De gestempelde waarde is een aantal jaren geleden verwijderd omdat deze zegel weliswaar is gedrukt in de tijd van het voormalige Nederlands Indië maar nimmer in die tijd als frankeerzegel is gebruikt. De gebruikte zegels dateren derhalve uit de tijd van het onafhankelijke Indonesië.
Vandaar de verwijdering uit de Nederlandse catalogus.
 
 

Nieuwe webmaster

 

Met ingang van 1 december jl. is Andrew Huiskamp benoemd tot webmaster van de ZHPV. Andrew zit al in het bestuur als Commissaris Veilingen A.I. Hij vervult vanaf die datum een dubbelfunctie. Wij wensen Andrew veel succes in zijn nieuwe functie als webmaster.
Andrew volgt hiermee Ed van der Geld op, die al eerder had aangegeven te willen stoppen als webmaster. Met ingang van dezelfde datum is Ed van der Geld tevens uit het bestuur getreden.

     


De beste wensen voor 2016

 


Het bestuur van de ZHPV en de redactie van Piority Mail wensen u en uw naasten
een fijne kerst en een voorspoedig 2016
 vol filatelieplezier!

 

 

Nieuwjaarsreceptie

 
Van deze gelegenheid maken we, wellicht ten overvloede, gebruik om te wijzen op de nieuwjaarsreceptie van de ZHPV. Deze wordt gehouden op zaterdag 2 januari a.s. om half vier, aansluitend aan de beurs op de vertrouwde locatie, te weten de Buurtruimte Buytenrode te Zoetermeer. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we terug kijken op onze successen uit 2015 en vooruitblikken op onze plannen voor 2016. Of gewoon gezellig kouten.  
   

Filatelie Café

 

Het Filatelie Café Op Zondag in het Museum voor Communicatie heeft inmiddels de 3e lezing achter de rug. Ondergetekende heeft er twee meegemaakt en heeft die als zeer interessant en leerzaam beleefd. Van de tweede lezing is een impressie gemaakt en die kan je via onderstaande link bekijken.
http://www.denhaagdirect.nl/filatelie-cafe-op-zondag-in-museum-voor-communicatie/
En via de volgende  link kom je op de agenda voor de volgende lezingen in het Filatelie Café.
http://www.muscom.nl/agenda/filateliecafe/

 

 

Nieuwsbrief ZHPV 19 december 2015