Priority Mail 2015/10

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

Deze keer een drietal vermeldenswaardigheden.

 

Gefeliciteerd

 

Zoals bekend werd op zaterdag 7 november jl. de Algemene Najaars-Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze bijeenkomst, waar de opkomst niet tegen viel, werden enkele belangrijke besluiten genomen zoals met betrekking tot de contributie en de verspreiding van ons Mededelingenblad. Daarover wordt je binnenkort wel door het bestuur nader geïnformeerd. Een ander belangrijk besluit, waarmee alle aanwezige leden het van harte eens waren, was de benoeming van ons lid Arie van der Giessen tot erelid. En dat is een felicitatie waard. Arie is vanaf 1999 bestuurslid en is als commissaris beurzen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de verschillende beurzen. Dat kostte hem heel veel vrije zaterdagen, maar dienstbaar als Arie is, dat was nooit een probleem voor hem. Dus Arie, ook vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd met deze benoeming
De voorzitter reikt de bijbehorende oorkonde uit en speldt de bijbehorende gouden speld op. Zie de foto's op de site Klik hier

 

Webwetenswaardigheden

 

In de vorige PM werd onder meer melding gemaakt van een serie lezingen in het Filateliecafé in het Museum voor Communicatie. Tijdens de interessante lezing van Julius Vermeulen*) op 8 november j.l. over “De postzegel als cultuurdrager” werd verwezen naar de website www.iconenvandepost.nl. Op deze site leer je veel over de ontwerpgeschiedenis van een groot aantal iconen, niet alleen postzegels maar ook postkantoren, bedrijfsmiddelen e.d., van PostNL. Met name de informatie m.b.t. het ontwerp en de ontwerpers is een compleet andere benadering dan die op de website http://www.postzegelontwerpen.nl van het Museum voor Communicatie.
Dus kijk, vergelijk en wordt wijzer.
*) Adviseur visuele communicatie bij PostNL en haar voorgangers en vanuit die functie begeleidt hij ontwerpers bij het ontwerpproces van de Nederlandse postzegels. Tevens heeft hij voor PostNL zelf verschillende postzegels ontworpen :
   
Hangbrievenbus platteland    NVPH 113   Handstempelmachine


Ruilbeurs Bodegraven

 

Zaterdag 28 november 2015 organiseert de Postzegelvereniging N.V.P.V.- Bodegraven een ruilbeurs voor postzegels, munten en ansichtkaarten. Locatie: Rijngaarde, Rijngaarde 1 2411EV Bodegraven-Dronenwijk.
Aanvang 10.00 uur – 14.30 uur Semihandelaren, ruiltafels.
Voor de jeugd zijn er gratis postzegels. Toegang 2 euro (tot 18 jaar gratis).
Inlichtingen: 06-53260579, 06-24242546 of 06-11756185 Website: http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
 
 
 

Nieuwsbrief ZHPV 14 november 2015