Priority Mail 2015/08

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

In deze PM de volgende items:

 

Laatste waarschuwing (1) Postex

 

Een bedreigende aanhef, maar wees gerust het is bijna zover. A.s. vrijdag opent Postex haar deuren voor haar jaarlijks filatelistische evenement. Postex 2015 staat in het teken van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Elke bezoeker van Postex 2015 ontvangt een unieke gratis postzegel met dat thema. Voor verdere informatie ga je naar:  http://www.postex.nl/

 

 

Laatste waarschuwing (2) Rondzendverkeer

 


Deze waarschuwing is toch iets bedreigender dan de eerste en komt van de leider van ons rondzendverkeer Ton van Bleyswijk.
Wat is er namelijk aan de hand. Ons rondzendverkeer heeft jarenlang een hoog kwalitatief gehalte gekend. Veel inzenders van boekjes leverden een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van postzegels. Op enkele uitzonderingen na neemt de kwaliteit van het geboden materiaal af. En met kwaliteit wordt niet bedoeld of alle tandjes er wel aan zitten of dat de zegel niet beschadigd is, maar wel de variatie in aanbod wat onderwerpen en verzamelgebieden betreft. Het heeft geen zin om 6 boekjes met uitsluitend de makkelijke zegels (en dan nog wel in tweevoud) van een bepaald land in te leveren. Veel van hetzelfde en vooral ook veel goedkoop en makkelijk verkrijgbaar materiaal wordt steeds minder aantrekkelijk voor de deelnemers. De oplossing is niet zo eenvoudig maar de volgende ideeën kunnen helpen. Maar als meer clubleden als inzender mee gaan doen zou al helpen. Misschien heb je nog een verzameling van een land waar je ooit aan begon en later mee bent gestopt. Die is voor jou misschien ballast maar zou als je die in een rondzendboekje wegplakt voor anderen juist interessant kunnen zijn. Zeker als het een land is dat we niet zo vaak tegen komen? Ook boekjes met een bepaald thema bijv. diersoorten, treinen, architectuur, kunst e.d. kunnen het aanbod verrijken. Kijk daarvoor maar eens op onze website in de rubriek wie verzamelt wat. Daar kom je een flink aantal themaverzamelaars tegen. En tot slot, maar dat is misschien wel het moeilijkst, er is behoefte aan boekjes met zegels met een hogere waarde.
 

 

Gelezen in Filatelie

 


Het maandblad Filatelie schonk in de editie van oktober en dan met name in haar rubriek “Wij lazen voor u” aandacht aan ons Mededelingenblad van september j.l. Daarin werd aandacht besteed aan het afscheid van Ben en Yvonne Kruse als beursleiders en aan de Koninklijke onderscheiding van Ben, aan onze clubactiviteiten, aan de artikelen van Yvonne Kruse, Herwig Pauwels en Gerrit de Jeu.

 

Vraagbaak

 

Dageraad van de Eerste Dag in 2000 in Nieuw Zeeland
Ronald Dijkstra bezit een siervel van Nieuw Zeeland met 10 zegels met de Dageraad van de Eerste Dag in het nieuwe jaar 2000 (M 1813). Op een van de zegels ontbreekt het millenniumsymbool (landkaart en zon, zie het pijltje bij het vel en de detailafbeelding). Hij is benieuwd of meer leden deze zegel los of in een vel hebben ontdekt en of er meer over te vertellen is.


Er is geen concreet antwoord op de vraag of meer leden deze zegel in hun verzameling hebben. Wel heeft Marnix Mourits even gegoogled en enkele websites gevonden die meer informatie geven. De eerste levert de gegevens met betrekking tot de uitgifte en daarbij wordt ook het velletje met de fout getoond. Zie de link: https://stamps.nzpost.co.nz/new-zealand/2000/first-see-new-dawn Op de tweede vond hij informatie met betrekking tot de fout op het vel. Zie de volgende link, wel even door scrollen: http://virtualnewzealandstamps.blogspot.co.nz/2014/12
/19992000-millennium-series-vi-last.html Verder is er ook nog informatie over een uitgifte (een overdruk op een Kiwi-zegel uit 1997) met betrekking tot de laatste zonsondergang in 1999, dus van het vorige millennium. De derde link levert een indicatie van de prijs van de losse zegel en het velletje. De losse zegel met de fout is ruim 12 keer zoveel waard. Voor het velletje is maar een waarde gegeven. Dat leidt tot de conclusie dat dit niet foutloos bestaat, hetgeen door de Michel catalogus wordt bevestigd. Zie: http://stampsnz.com/2000_first_to_see_new_dawn.html


Reacties en nieuwe vragen naar de vraagbaak.

 

 
 
 

WebWetensWaardigheden


Als je niet in de gelegenheid bent Postex of andere tentoonstellingen te bezoeken kan je altijd rustig op je gemak en op de tijd die jou het beste schikt, op de computer of tablet een groot aantal tentoonstellingsverzamelingen bekijken. Hieronder volgt een lijst met websites (overgenomen uit de nieuwsbrief van september 2015 van de NVTF) die je kan bezoeken.


http://www.ffap.net/Collections/index.php
http://www.americantopicalassn.org/exhibiting.shtml
http://www.aape.org/exhibits.asp
http://sossi.org/index.shtml
http://www.thema-briefmarken.ch/index.php?id=sammlungen
http://www.zgpzf.pl/gef/index.php?lang=EN
http://www.cift.it/modules.php?name=Gallery&idl=eng
http://motivsamler.dk/eksponater
http://www.exponet.info/index.php?lng=EN
http://www.fipthematicphilately.org/
http://www.exponate-online.de/e_verteiler.asp
http://stamps.org/online-exhibits

 


Met dank aan de NVTF. 

Nederlandse postzegel geveild voor € 102.000

Op 3 oktober j.l. werd de NVPH nr. 11, postfris door de NPV in Weesp voor dit bedrag geveild. Van deze postzegel was tot heden geen postfris exemplaar bekend. Daarvoor is dan ook geen bedrag in de NVPH-catalogus vermeld. Ook werd de NVPH nr 12 geveild voor € 61.500, een veelvoud van de cataloguswaarde.
Dit bericht zal niemand in de postzegelwereld zijn ontgaan. Dus daar wijden we dan ook niet verder over uit.

   

Maar je moet er toch niet aan denken dat er uit nalatenschappen van overleden filatelisten meerdere postfrisse 25 en 50 cents Koning Willem III postzegels te voorschijn komen. In dat geval hebben de kopers de grootste miskoop gedaan. En deze situatie lijkt toch niet uit te sluiten omdat de uitgifte van beide zegels meer dan 1 miljoen betrof. Deze bespiegeling zal zo goed als zeker geen werkelijkheid worden, tenzij er op de komende veilingen in het land nieuwe exemplaren opduiken. Toch is het voor ons filatelisten leuk te lezen dat zelfs Nederlandse zegels voor een hoog bedrag verkocht kunnen worden. Hoe je het wendt of keert er is nu eenmaal bij de oude traditionele spaarder altijd een relatie tussen jouw verzameling en de waarde ervan. Dus dagdromen over dit soort kwesties blijft leuk.  

 

Nieuwsbrief ZHPV 14 oktober 2015