Priority Mail 2015/05

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

In deze PM komen drie items aan de orde, te weten:

 

Koninklijke onderscheiding Ben Kruse

 

Vorig jaar hadden Ben en Yvonne aangegeven op 6 juni 2015 te gaan stoppen met het beursleiderschap. Aan dit besluit lagen wat lichamelijke gebreken ten grondslag. Voor hen begon 6 juni als een gewone beursdag, maar tevens hun laatste dag als beursleiders. De zaal was versierd met vlaggetjes, maar dat was voor een feest erna werd hen verteld. Vanaf drie uur begon Arie van der Giessen samen met Ben de loterij. Dit was een bewuste keuze van de feestcommissie om het daarop volgende tijdschema zelf in de hand te houden.

Om 15.10 uur nam de voorzitter van Buytenrode Leo Kiehl het woord en bedankte Ben voor de vele jaren dat hij namens de werkgroep Postzegelverzamelen op een voortreffelijke en deskundige wijze leiding had gegeven aan de beurs in Buytenrode. Hij overhandigde Ben en Yvonne een cadeau en een bos bloemen. Daarna nam de voorzitter van de ZHPV Simon Rotteveel het woord en ook hij bedankte Ben en Yvonne die 25 jaar lang de beurs in Zoetermeer hadden geleid, maar ook op de locaties Den Haag en Leidschendam waren zij tot voor enkele jaren geleden actief. Ook hij overhandigde Ben en Yvonne een cadeau en een grote bos bloemen.

    

Ben die meende dat het hierbij klaar was nam het woord en sprak een woord van dank en richtte zich speciaal nog even tot Mart Veerman, die hen de laatste jaren vanuit Oosterheem gehaald en gebracht had. Voor hem had Ben een presentje meegenomen.

Daarna nam Arie van der Giessen, Commissaris Beurzen, het woord. Hij haalde oude herinneringen op. Samen met Ben had hij op diverse locaties in Den Haag postzegelbeurzen geleid. Hij overhandigde Ben ingelijst een vel met de serie “Natuur en milieu 1974” met 90 zegels waarvan 30 doorlopers.

Toen Arie klaar was, kwam Leo de zaal binnen en zei dat hij toch nog een spreker wilde aankondigen.
Geheel onverwachts stapte om 15.30 uur de burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, de zaal binnen. Eerst richtte hij zich tot de zaal, waar wel 75 mensen aanwezig waren en vertelde iets over postzegelverzamelen in het algemeen. Daarna richtte hij zich tot Ben en Yvonne en somde de verdiensten op van beiden maar in het bijzonder van Ben. Twee keer voorzitter van Buurtvereniging Buytenrode, thans erevoorzitter. Twee keer voorzitter van de ZHPV, thans erevoorzitter, maar ook de andere bestuursfuncties van Ben werden vermeld, van veilingmeester tot beursleider. Meer dan 40 jaar heeft hij met zijn organisatietalent honderden mensen plezier laten beleven aan het postzegelverzamelen. Ook de organisatie van het postzegelfestijn t.g.v. het 50 jarig bestaan van de ZHPV bleef niet onbesproken. De burgemeester noemde hem dan ook met recht “ambassadeur van de vereniging”. Zijn speech was zodanig opgebouwd dat hij pas aan het einde zei: "Het heeft de Koning behaagd u voor al uw vrijwilligerswerk te belonen en u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau".
Ben was zeer verrast en geëmotioneerd toen hem de versierselen werden opgespeld terwijl de burgemeester nog toevoegde dat het eigenlijk op een colbert en niet op een T-shirt gedragen mocht worden. Maar gezien het verrassingseffect werd van deze regel afgeweken.
 

                                                          (foto van stadsfotograaf Jan van Es)

Er waren vele fotografen aanwezig en trots lieten Ben en Yvonne zich met de burgemeester fotograferen. Een mooie bekroning op een afscheid voor al zijn vrijwilligerswerkzaamheden. Na deze mooie woorden en cadeaus werd te midden van de burgemeester en al zijn postzegelvrienden een hapje en drankje genuttigd.

De besturen van de ZHPV en van de Buurtvereniging Buytenrode feliciteren Ben van harte met de Koninklijke onderscheiding en hopen hem en zijn vrouw nog regelmatig te treffen op de beurs als eregasten.


 

MEER FOTO's: voor een uitgebreidere foto-impressie klik hier.

 

 

Vraagbaak

 

In deze PM een antwoord op een in de vorige PM gestelde vraag met betrekking tot de guilloche zegel en een nieuwe vraag met betrekking tot Nederlandse FDC’s van, en dat is voor het eerst, twee van onze jeugdleden.

Een onbekende afwijking op guilloche of traliezegel?
De reactie van ons lid Ed Boers is als volgt. De onvolkomenheid op de afgebeelde zegel is beslist geen plaatfout, anders zou deze zeker als zodanig bekend zijn en bovendien ook te positioneren zijn. En dit is niet het geval. De fout is vrijwel zeker veroorzaakt door vuil op de drukplaat, hoogst waarschijnlijk een papiersnipper. Deze papierrest heeft er voor gezorgd dat de opdruk niet volledig afgedrukt is. De papiersnipper is later verwijderd of er afgevallen. Dit soort druktoevalligheden komen vaker voor en deze afwijking is daarom uniek (waarmee de vrager kennelijk blij wordt). De marktwaarde schat hij op € 25,-.Verschillende binnenkanten van één FDC
Onlangs ontdekten onze jeugdleden Eliza en Annemijn Epker bij het uitzoeken van FDC’s van Nederland een bijzonderheid met betrekking tot de binnenkant van twee enveloppen. Het gaat om de FDC, nummer E 168 uit 1978 met de postzegel (NHPV 1165) ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Daarvan hebben ze twee versies.
Een met de enkele zegel en een met twee zegels. Op de laatste zijn twee postzegels geplakt omdat het doorlopers zijn en zo beide epauletten met het embleem van de KMA geheel zichtbaar zijn. De dames Epker merkten twee verschillen in deze enveloppen op:
a. de enveloppe met twee zegels heeft in tegenstelling tot die met een zegel een grijze binnenkant waarop een soort logo (de top van een zuil met het woord forum) is afgedrukt.
b. de enveloppe met een postzegel wat geler dan de andere, helaas is dat op de scan niet goed te zien.
Eliza en Annemijn willen graag een verklaring voor deze verschillen.

 

 

 

 

 


Reacties en nieuwe vragen naar de vraagbaak.
 

 

Prettige vakantie

 

Deze PM is waarschijnlijk de laatste voordat de vakanties in volle hevigheid losbarsten.
Daarom aan alle lezers een prettige vakantie toegewenst.
En of dat nu dicht bij huis of in verre landen is, het maakt niet uit! Geniet ervan maar blijf filatelist en grijp je kans in de postkantoren van nabije of verre oorden.

 

 

 
 
 

Nieuwsbrief ZHPV 8 juni 2015