Priority Mail 2014/09

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

In deze PM komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Algemene Najaars Ledenvergadering

 

Tijdens deze vergadering legt het bestuur de plannen voor 2015 en de daarmee gemoeide kosten (begroting) ter goedkeuring aan de leden voor. Het is dus in ieders belang daarvan kennis te nemen en te beoordelen of de inkomsten en uitgaven voldoende in balans zijn.
 

Deze ALV vindt plaats op zaterdag 8 november 2014 in Wijkgebouw ”De Brink”, Wijkvereniging Zuiderpark, Escamplaan 55 te Den Haag.
Aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de beurs.
De vergaderstukken staan op de website onder de rubriek “Alleen voor leden”. Bij die rubriek wel eerst inloggen met je lidmaatschapsnummer en huisnummer. Dus kom en laat je stem gelden.
 

 
 
 

Resultaten Postex 2014

Zoals in PM 2014-6 gemeld exposeerden drie ZHPV-ers hun verzameling tijdens deze happening op 17, 18 en 19 oktober j.l. in Apeldoorn.

 

Eliza Epker had haar verzameling over zeehonden, na de expositie in Wijk aan Zee (in categorie 3 met 65 punten) aangepast.
En dat is de jury kennelijk niet ontgaan. Nu werd zij in de Jeugdklasse, categorie 2 beloond met 78 punten en de waardering Groot verguld zilver. Een hele prestatie om in een hogere categorie ook nog eens meer punten te verzamelen. Proficiat Eliza!!De verzameling van Ruud van Tol, “Paris, communes suburbaine”, die de postgeschiedenis van de in 1860 geannexeerde dorpen rond Parijs behandelt, kreeg in de Wedstrijdklasse 2 de waardering Goud.
Hij heeft deze verzameling voor het eerst (dus in wedstrijdklasse 3) op de Postex 2011 getoond, waarmee hij toen 80 punten (goud) scoorde en waardoor hij nu dus in klasse 2 kon deelnemen.
Sedert 2011 heeft hij de verzameling, middels aankopen na veel speurwerk, aanzienlijk verfraaid. Hij behaalde nu 82 punten, dat wederom “goud” opleverde.
Dit betekent een aanmerkelijke verbetering, omdat naarmate men in een hogere categorie komt, de jury hogere eisen bij de beoordeling stelt. De 80 punten in klasse 3, zouden namelijk met een ongewijzigde inzending in klasse 2, bij voorbeeld “slechts” 75 punten opleveren, uitgaande van een consistente beoordeling van de juryleden.
Overigens vindt Ruud die punten niet zo belangrijk; hij vindt het gewoon heel leuk en vooral leerzaam om aan tentoonstellingen deel te nemen. Desondanks chapeau voor Ruud.
Hieronder een van de circa 225 door Ruud in zijn verzameling opgenomen brieven.Brief verzonden van La Villette (département Seine) op 29 november 1851 via Parijs naar  Beauvais (département Oise).
Voorzijde: vertrek-rond-datum-stempel , postzegel 25c (brieftarief binnenland tot 7,5 gram gedurende 1-7-1850 tot 1-7-1854), postzegel type Cérès ongetand met stempel type Grille
Achterzijde: vertrekstempel Parijs; een aankomststempel ontbreekt.


De Escher-verzameling van Jan Vogel werd in de Open klasse door de jury gewaardeerd met 65 punten ofwel met de bekroning Verguld Zilver. Gezien het feit dat hij voor het eerst exposeerde is hij daar zelf ook verguld mee. Met deze waardering realiseert hij zich dat de thematische filatelie veel van de jury eist. Zij kan moeilijk op het gebied van alle mogelijke onderwerpen deskundig genoeg zijn. En de voor de beoordeling van alle inzendingen beperkt beschikbare tijd speelt ook een rol. Zomaar een voorbeeld waaruit dit blijkt: de betreffende juryleden vonden de scans van enkele van Eschers werken te donker. Helaas hadden ze de titels van bedoelde gravures niet gelezen. Het ging in 3 gevallen om “Rome bij nacht”. Ook realiseerde de jury zich niet dat het overgrote deel van Eschers werk niet gekleurd, maar in zwart-wit is uitgevoerd.

 

 

Vraagbaak

In PM 2014-7 en PM 2014-8 werden vragen gesteld m.b.t. belastingzegels. Daarop kwamen de volgende antwoorden.

 
Ierse zegel (zie PM 2014-8)
Ons lid Ed Boers kwam met betrekking tot de blauwe zegel uit Ierland met de volgende oplossing. Het is een veel voorkomende revenue stamp (belastingzegel). De strepen vormen een fiscaal vernietigingsstempel.
 

 
Deze zegel staat afgebeeld in de appendix van de Specialized catalogue 1978 van David MacDonnell. Ook staat hij vermeld in ‘Adhesive Revenue stamps of Ireland’ van JJ Brady en in de “Catalogue of Adhesive stamps of the UK (Incl. Ireland)" uitgegeven door R.G. Booth in 1976.
Henk Jetten voegde hier nog aan toe dat deze zegels (ook?) gebruikt werden in het kader van ouderdomspensioen, zie het detail uit weer een andere catalogus, namelijk de “United Kindom Revenues” van J. Barefoot Ltd.
De vraag blijft nu nog waarvoor de met de horizontale strepen ontwaarde zegel zonder opdruk werd gebruikt.Subotica zegel (zie PM 2014-7)
Een bericht van Marnix Mourits schiep al duidelijkheid met betrekking tot de tekst op de zegel van Subotica. Toch zijn de vragen tijdens Postex 2014 nog voorgelegd aan de Nederlandse vereniging voor Fiscale Filatelie (NVFF). Van de voorzitter van de NVFF ontvingen we de antwoorden op de gestelde vragen.

 

 • Is dit een echte “belasting”-zegel?
  Ja maar dan voor een lokale overheid.

 • Wanneer uitgegeven (in ieder geval na 1910)?
  In 1923.

 • In welke catalogus is hierover zekerheid te vinden?
  In de Yugoslavia catalogus van John Barefoot uit 2003.

 • Wat betekenen de teksten in de zegel?
  In cyrillisch en ?: Opstina Grada Subotice
  District van de stad Subotice

 • Wat valt hier nog meer over te vertellen?
  De zegel is onderdeel van een serie van 8 waarden die oplopen tot 100 Dinar.
  Dit is de laagste waarde en eerste zegel die bekend is
  (Barefoot 1) met een cataloguswaarde van 2 Pond. Dit is eerder een richtprijs omdat de markt voor dit materiaal klein is en het aanbod sterk varieert. Er zijn 21 verschillende waarden van
  3 series bekend (1923 ; 1952 en 1955).

Fijn dat gespecialiseerde verenigingen kunnen helpen om puzzeltjes op te lossen. Wil je meer weten over NVFF ga naar haar website: www.nvff.nl
 


Reacties en nieuwe vragen naar de vraagbaak.

 

Nieuwsbrief ZHPV 2 november 2014