Priority Mail 2014/06

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

In deze PM komen de volgende items aan de orde:

 

 

Seizoenstart ZHPV in Zoetermeer

 

Zoals al jaren gebruikelijk wordt de aftrap van ons nieuwe postzegelseizoen gegeven in Zoetermeer en wel op zaterdag 6 september.
Daarna volgt de beurs in Den Haag op zaterdag 13 september en in Leidschendam trappen we af op 20 september. De beursleiders rekenen op een grote opkomst waarbij onder het uitwisselen van vakantie-ervaringen er gezellig gepostzegeld wordt.


 

 
 
 

Postex 2014 en de ZHPV

Het grootste jaarlijkse filatelistisch evenement van Nederland met een tentoonstelling van circa 640 kaders, waarvan 100 gevuld met het thema Eerste Wereldoorlog. Aan de tentoonstelling doen ook enkele ZHPV-ers mee. Te weten: Eliza Epker, Ruud van Tol en Jan Vogel. Hieronder een korte beschrijving van hun inzending.

Eliza Epker doet mee bij de jeugdklasse met haar verzameling “Mijn lievelingsdier de zeehond”. Dit is een één-kader-inzending waarin zij het wel en wee van deze dieren laat zien. Ook de verschillende soorten en de levenswijze doet zij uit de doeken.
Ruud van Tol toont zijn inzending in de kaders 491 t/m 497. Het is een verzameling, die gewijd is aan de postgeschiedenis van dorpen rond Parijs, die in 1860 werden geannexeerd als gevolg van de expansiedrift van Parijs. Postaal zijn die dorpen pas geïntegreerd in de lichtstad in 1882, na de reorganisatie bij de postdienst, waarbij de desbetreffende postkantoren de nummers 53 t/m 79 hebben gekregen.
Het “verhaal” wordt verteld aan de hand van brieven, die verzonden zijn vanuit die dorpskantoren en na 1880 door de geïntegreerde Parijse kantoren 53 t/m 79. Uit de vertrekstempels is af te leiden dat de overgang van dorpskantoor tot Parijs’ kantoor geleidelijk heeft plaats gevonden.
Ruud heeft zich, mede gelet op het aantal beschikbare kaders, beperkt tot brieven tot 1900. 

Jan Vogel kreeg drie kaders (nr. 598 t/m 600) ter beschikking voor zijn verzameling met betrekking tot de graficus Maurits Cornelis Escher. Gezien de beperkte hoeveelheid filatelistisch materiaal over Escher gaat het bij hem om een verzameling in de open klasse. In een vierluik laat hij zien wat Escher presteerde in zijn Italiaanse periode, met zijn al dan niet uitgegeven postzegelontwerpen, met zijn mogelijke en onmogelijke constructies en met de regelmatige vlakverdelingen en metamorfoses.

 

 

Voor verdere informatie over Postex 2014 zie: http://postex.nl/

 

Vraagbaak

Een van onze lezers vroeg in PM 2014/04 wat voor soort onderstaande zegel was. Door vijf leden werd op deze vraag gereageerd.

De een verwees naar wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Germania_(Briefmarke) de ander naar de Michel catalogus. Of men gaf het antwoord in eigen bewoording. Allen gaven een wat korter of langer antwoord.

Hieronder het enigszins aangepaste antwoord van Ben Kruse.

In het Deutsches Reich (een statenbond) waren de rijksoverheden vrijgesteld van frankeerplicht. Dat gold niet voor de post tussen de overheden van de verschillende staten. Voor deze categorie overheden bestond wel de mogelijkheid om met de Reichspost een overeenkomst te sluiten waarbij werd uitgegaan van gemiddelde portokosten per verzonden poststuk.
Om misbruik tegen te gaan en om controlemogelijkheden in te bouwen werd de zogenaamde “Zähldienstmarke” ingevoerd (niet letterlijk te vertalen maar hierin zit het woord tellen). Daarbij werd het kader van de bekende “Germania”-zegels gebruikt en dit werd ingedrukt met de tekst “Frei durch Ablösung”. Voor Baden werd aan die tekst toegevoegd het getal 16 (vanaf 1 januari 1905) en voor Pruisen het getal 21 (vanaf 1903). Baden gaf 6 zegels uit met de waarden 2, 3, 5, 10, 20 en 25 Pfennig en Pruisen 8 waarden te weten 2, 3, 5, 10, 20, 25, 40 en 50 Pfennig.
De zegels uit beide staten zijn ondermeer te onderscheiden door het lettertype: recht en horizontaal voor Pruisen, schuin en diagonaal voor Baden.
 


Reacties en nieuwe vragen naar de vraagbaak.

 


 

Ruilbeurs van de NVPV in Reeuwijk

Op zaterdag 27 september 2014 organiseren de Postzegelverenigingen van Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop en Gouda een gezamenlijke ruilbeurs voor postzegels, munten en ansichtkaarten.

Locatie: Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811CA Reeuwijk.
Buslijn 178 Bodegraven-Gouda / Gouda-Bodegraven stopt op nog geen 5 minuten lopen naar de locatie. Tijd 10.00 uur – 16.00 uur.

Semihandelaren, ruiltafels en een jeugdhoek aanwezig. De locatie is ook bereikbaar voor minder- validen. Voor de jeugd zijn er gratis postzegels. Toegang 2 euro (tot 18 jaar gratis).

Inlichtingen betreffende de Ruilbeurs: 06-53260579 of 06-13536015 of op de website http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/

 

Nieuwsbrief ZHPV 30 augustus 2014