Priority Mail 2014/05

Nieuwsbrief van de ZHPV  

   

Colofon

Heeft u ideeŽn of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
Cťsar Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

IN MEMORIAM

WIM BAKKER
1921 - 2014

 

 

Op donderdag 14 augustus j.l. overleed ons erelid Wim Bakker op drieŽnnegentigjarige leeftijd in Den Haag.

Wim was sinds 15 maart 1966 lid van de ZHPV. Dus bijna vanaf de oprichting in 1963. En hij was niet zo maar een lid. In 1982 trad hij toe tot het bestuur van de ZHPV en in 1983 werd hij benoemd tot voorzitter. Die functie bekleedde hij tot 1996. Hij was een stimulerend leider van ons bestuur en ook een strenge. Hij zag erop toe dat alle afspraken en besluiten werden nagekomen en uitgevoerd.


Tijdens zijn voorzittersperiode organiseerde de ZHPV de postzegel-tentoonstellingen Hofstad 1983 en 1988 en werd deelgenomen aan de European Festivities 1989. Naast het voorzitterschap leidde Wim ook, samen met onze leden Henk Drijvers en Cor Steine, vele jaren onze postzegelruilbeurs in Leidschendam en was hij eindredacteur van ons mededelingenblad.

In het rondzendverkeer was hij ook actief, zij het de laatste jaren, ongeveer tot 2010 alleen als aanbieder van postzegels.
En ook financieel droeg Wim zijn steentje bij, vele jaren was hij de aanbrenger van adverteerders in ons mededelingenblad.

Wegens deze vele verdiensten werd Wim tijdens ons 50-jarig jubileum, nu bijna een jaar geleden, begiftigd met de Gouden Bondsspeld van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, de KNBF. Daar was hij zeer trots op.
 

De ZHPV is Wim veel dank verschuldigd. Moge hij rusten in vrede.

 
   
 
 

Nieuwsbrief ZHPV 22 augustus 2014