Priority Mail 2014/03

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

Deze Priority Mail vraagt aandacht voor:

 

 

Oproep Algemene Ledenvergadering op 19 april 2014

 

Het bestuur van de ZHPV nodigt haar leden uit tot het bijwonen van deze vergadering op zaterdag 19 april 2014.
De vergadering wordt gehouden in het Wijk- en dienstencentrum
De Plint, Prins Frederiklaan 7 te Leidschendam, aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de reguliere beurs aldaar.
Aansluitend aan de vergadering wordt een gratis verloting gehouden.
Alle vergaderstukken zijn op de website (www.zhpv.nl) onder de rubriek “Alleen voor Leden” te lezen en downloaden.
De vergaderstukken liggen eveneens tijdens de vergadering ter inzage. Ook kunnen deze op aanvraag, telefonisch (079-3610384) of per e-mail (mac.j.bird@hetnet.nl) worden toegezonden.
 

 
 
 

Gezocht speciale postzegels

Ons jeugdlid Cassandra Kuipers gaat haar verzameling m.b.t. Walt Disney tentoonstellen.
De naam van haar verzameling luidt: Walt Disney en zijn vriendjes.
 

Een van die vriendjes is Willie Wortel.
Wij kennen hem allemaal als de uitvinder van Lampje en allerlei wonderlijke machinerieën.

Willie dankt zijn naam aan de wiskundige rekenmethode van worteltrekken. En daarom zoekt Cassandra een postzegel met daarop het zogenaamde “wortelteken”. Je weet wel:
 

Ook op bovenstaande postzegel uit Griekenland vind je dit wortelteken, zei het zeer klein. Maar in een stempel kan het natuurlijk ook voorkomen.

Willie Wortel heet in het Italiaans “Archimede Pitagorico”. Die naam is afgeleid van de namen van de twee wiskundigen Archimedes en Pythagoras. Met betrekking tot deze knappe koppen zijn onder andere de volgende postzegels bekend.
 

   

De vraag is nu, wie van de volwassen leden kan Cassandra aan een van deze postzegels helpen.
Als je een zegel of stempel aan te bieden hebt meld dit dan bij de jeugdleiding op een van onze beurzen of meld het via info@zhpv.nl.
Cassandra en Willie Wortel zullen je eeuwig dankbaar zijn.

 

Filamanifestatie in Wijk aan Zee

Op zaterdag 12 en zondag 13 april 2014 te Wijk aan Zee.
De gezamenlijke postzegelverenigingen in Regio-3 (Noord-Holland) van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen (KNBF), organiseren in 2014 een grote Filamanifestatie in Dorpshuis De Moriaan te Wijk aan Zee.
In de grote sporthal van het complex is een prachtige filatelistische tentoonstelling van ruim 300 kaders te bewonderen. Ook enkele jeugdleden van de ZHPV exposeren hier.
Er staat een aantal handelaren en gespecialiseerde verenigingen. In verband met de dag van de Jeugdfilatelie 2014 is een grote ruimte vrijgemaakt voor JFN (Jeugd Filatelie Nederland).
Voor verdere informatie zie: http://filamanifestatie.nl/

 

Brievenbeurs in Gouda

Op 18 en 19 april vindt de 21e Brievenbeurs in Gouda plaats. Deze is bij uitstek geschikt voor verzamelaars die allerhande poststukken nodig hebben. Het thema van deze beurs is de Eerste Wereldoorlog.
Tegelijkertijd vindt ook de postzegelbeurs Filamania plaats voor hen die (ook) postzegels verzamelen.
Kortom zeker de moeite van een bezoek waard. Maar denk erom, doe dat vooral op vrijdag de 18e april, want op zaterdag de 19e verwachten we jou natuurlijk wel op onze beurs en Algemene Ledenvergadering in Leidschendam.
Meer info vind je op: www.brievenbeurs.com

 

Nieuwsbrief ZHPV 5 april 2014