Priority Mail 2013/10

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

 

 

 

 

 

 

 

In deze PM komen het bestuur en de familie Kuipers “aan het woord”.

 

 

Begroting 2014

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2 november j.l. was de begroting voor 2014 een onderwerp dat de gemoederen hevig in beroering bracht.

Een van de kritiekpunten was dat men inzicht in de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het lopende boekjaar wilde hebben. Een ander kritiekpunt was dat de begroting onvoldoende was onderbouwd en dat vragen over de onderbouwing niet adequaat konden worden beantwoord.

De voorzitter heeft toen toegezegd dat het bestuur zich over deze zaken zal beraden.

Het resultaat daarvan is dat voortaan een kolom in de begroting zal worden opgenomen met de tot dan gerealiseerde opbrengsten en kosten in het lopende jaar.

Voorts zal de onderbouwing voortaan uitvoeriger en duidelijker zijn. Ook is besloten over de reeds vastgestelde begroting 2014 alsnog een uitvoerige onderbouwing te geven. Deze kan je lezen op onze website in de rubriek “Alleen voor leden” bij de begroting 2014.

 

 

Familie Kuipers

 

In het AD van 11 december j.l. verscheen een leuk artikeltje over “onze” familie Kuipers uit Delft.
De wat oudere ZHPV-ers herkennen op de foto zeker grootvader Jan en vader Erik.
Ook leuk dat er nog reclame voor de ZHPV uit voort vloeit.

 

 

 

 
 
 

De beste wensen

Het laatste Mededelingenblad van 2013 lag bij de meeste ZHPV-ers al op donderdag 7 november j.l. op de mat. Dat vond het bestuur van de ZHPV een beetje vroeg om haar leden prettige feestdagen en een voorspoedig 2014 toe te wensen.
Gelukkig hebben we Priority Mail nog waarmee we de meeste van onze leden kunnen bereiken. Dus bij dezen:


Prettige Feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar
 

Het bestuur van de ZHPV

    

Nieuwsbrief ZHPV 15 december 2013