Priority Mail 2013/08

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideen of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
Csar Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

 

 

 

 

 

 

 

Een korte maar belangrijke PM met:

 

 

Jaarstukken ALV 2-11-2013

 

Zoals gebruikelijk staan de te behandelen zaken tijdens de komende Algemene (najaars) ledenvergadering te Zoetermeer weer op onze website.

Dit zijn:

  • De agenda

  • Het verslag van de vorige ALV (13-4-2013)

  • Het werkplan voor 2014

  • En de begroting voor 2014

Je kunt deze stukken natuurlijk op je scherm lezen maar ook printen en meenemen naar de vergadering. Wij gaan er tenminste wel van uit dat je in dit jubileumjaar de ALV bezoekt.
 

 

 
 
 

Contributie 2014

Als je op de website kijkt zie je twee begrotingen voor 2014 staan. De eerste is opgemaakt zonder contributieverhoging, zoals door het bestuur op de agenda is vermeld. Hierbij ontstaat een negatief resultaat van Є 640,-. Dat betekent dus dat de ZHPV dit bedrag op haar vermogen zal interen.
Aangezien de contributie sinds 2007 niet is verhoogd ontkomt het bestuur er niet aan om de contributie een keer aan te passen om het vermogen van de ZHPV op peil te houden.


Daarom stelt het bestuur de ALV thans voor de keuze om de contributie al dan niet te verhogen. Bij de keuze voor verhoging ontstaat een positief resultaat van 140,-.
 

Die verhoging zou dan als volgt moeten zijn:

Contributie voor gewone leden gaat van 16,- naar 18,-
Voor seniorleden van 12,- naar 13,-
Voor jeugdleden blijft zij ongewijzigd.
 

Een serieuze aangelegenheid waarbij je jouw stem kunt laten gelden.

 

 

ZHPV weer in Filatelie

Gezien de omvang en het feit dat het jubileumnummer van ons blad volledig in kleur was kon de redactie van Filatelie (voor velen onder ons hun lijfblad) daar niet omheen. In het oktobernummer werd in de rubriek Wij lazen voor u dan ook uitvoerig over ons blad verhaald.
 

 

 

Nieuwsbrief ZHPV 26 oktober 2013