Priority Mail 2013/07

Nieuwsbrief van de ZHPV  

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideen of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het
bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de
vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
Priority Mail.

Bezoek ook eens de
ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
Csar Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7
 

 

 

 

 

 

 

 

Na de drukke tijd in de aanloop naar ons jubileumfeest komen we in rustiger vaarwater en is het tijd voor een nieuwe PM.
Daarin komen aan de orde:
 

 

Terugblik op het Jubileumfeest

 

In de eerste plaats gaan de felicitaties en onze dank uit naar de jubileumcommissie en de vrijwilligers die dit zeer geslaagde feest mogelijk hebben gemaakt. De commissie en enkele vrijwilligers waren sinds de zomer van 2012 druk met de diverse aspecten van de voorbereidingen.
En die felicitaties zijn terecht want het bezoekersaantal was boven verwachting; totaal 296 bezoekers, waarvan 98 leden.
De bezoekers waren zeer opgetogen over de gezellige sfeer, de tentoongestelde verzamelingen van enkele leden en het aanbod van de handelaren. Deze waren zelf trouwens ook reuze tevreden over de gerealiseerde omzetten. Ook de zaal voor de jeugd trok enorm veel bezoekers (ook veel volwassenen). Daar was van alles te beleven en te bemachtigen.
Kortom een happening om met veel plezier aan terug te denken.
 

 
 
 

Oproep voor foto's

Onze webmaster heeft al een fotoreportage op onze website geplaatst. Klik hier om daar direct naar toe te gaan.
Tijdens het feest hebben echter meerdere bezoekers fotos genomen. Die roepen we bij deze op om ze aan onze webmaster toe te zenden. Hij kan daar dan een selectie uit maken om de reportage te completeren.
 

Onderscheidingen door de KNBF

Uiteraard was het bestuur van onze overkoepelende bond, de KNBF ook uitgenodigd.
De bond werd vertegenwoordigd door de secretaris de heer Eric Kniese.

Ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum bracht hij namens de bond de felicitaties over aan de ZHPV en overhandigde hij de daarbij behorende oorkonde aan onze voorzitter Simon Rotteveel.


 

Op voordracht van het bestuur werden tijdens het jubileumfeest drie van onze leden door de KNBF onderscheiden.
Het waren (in alfabetische volgorde) onze oud-voorzitter Wim Bakker, een van de oprichters van de ZHPV Arie van Haastrecht en Ben Kruse, eveneens oud-voorzitter (zelfs twee keer). Wegens hun vele verdiensten (te veel om hier in detail te vermelden) voor de filatelie in het algemeen en voor de ZHPV in het bijzonder kregen zij respectievelijk de gouden, zilveren en gouden bondsspeld door de heer Kniese opgespeld.
Ook vanaf deze plaats van harte proficiat met deze onderscheiding.
 

 

Jubileumvelletje

Het was al bekend dat de ZHPV ter gelegenheid van het jubileum een persoonlijke postzegel zou uitgeven. Tijdens het jubileum was ook het complete velletje te koop. Jubilarissen van de ZHPV (25 jaar of langer lid) en de huidige vrijwilligers kregen dat tijdens het feest uitgereikt.
Dit velletje persoonlijke postzegels is ontworpen door ons lid Corina Riem uit Voorburg. De afbeelding stelt ons nieuwe logo voor, ontworpen door Karen Grootens uit Dongen, met daarop de stempelafdruk 1963-2013 50 JAAR ZHPV en bestrooid met confetti.
De jubilarissen en vrijwilligers die niet aanwezig waren kunnen dat alsnog tijdens een van de komende beurzen ophalen.
Zolang de voorraad strekt is het velletje te koop bij Corina Riem (CF.Riem@ziggo.nl) .


 

Jubileumveiling

Nog even een aansporing om de jubileumveiling op zaterdag 26 oktober 2013 bij te wonen.

Deze veiling staat in het teken van ons jubileumjaar en daarom heeft de veilingcommissie extra haar best gedaan om mooie en unieke kavels aan te bieden. De locatie is zoals gebruikelijk:

Buurtruimte Buytenrode, Csar Franckrode 60, 2717 BG te Zoetermeer.


 

Sponsoren

Op deze plaats ook nog een woord van dank aan de sponsoren van het jubileumfeest te weten


 

en de
 


Piet Heinstraat 112, 2518 CM Den Haag
 

Vooruitblik naar Postex

Er zijn absoluut veel goede redenen om op 18, 19 of 20 oktober naar Postex in Apeldoorn te gaan zoals:
 

  • PostNL en ruim 50 handelaren zijn aanwezig met een groot en kwalitatief hoogwaardig filatelistisch aanbod op n locatie

  • Veel gratis en goedkope postzegels

  • Veel informatie over filatelistische themas en verenigingen

  • Een geweldige postzegeltentoonstelling (alle klassen) met ruim 700 kaders

  • Een gezellig dagje uit, goed voor de filatelistische en sociale contacten

  • Postex biedt meer dan op internet te vinden is

  • Gratis parkeren zonder parkeerproblemen

  • Gratis 15 jaar Postex-postzegel en veel meer, alleen tijdens Postex
     

 

Nieuwsbrief ZHPV 3 oktober 2013