Priority Mail 2012/05

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55


Leidschendam:
Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7

 

 

 

 

 

 

 

 


De volgende onderwerpen komen in deze PM aan de orde:

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Op zaterdag 20 oktober 2012 wordt de gebruikelijke Algemene Najaars Ledenvergadering gehouden. Deze keer voor het eerst in onze nieuwe locatie
in Leidschendam, te weten het Wijk- en Dienstencentrum "De Plint",
Prins Frederiklaan 7, 2263 GZ Leidschendam.
Aanvang 15.30 uur, aansluitend aan de beurs.
De belangrijkste onderwerpen zijn het werkplan en de daarop gebaseerde begroting voor 2013, ons jubileumjaar. Kom naar deze nieuwe locatie en laat je stem gelden.
De vergaderstukken vind je op onze website www.zhpv.nl onder de rubriek “Alleen voor leden”.


 

 
 
 

Vraagbaak (2x)

1. De 3-cents Koningin Wilhelmina
Tijdens de bijeenkomst van de Ruilkelder op 1 september j.l. in de Buurtruimte Buytenrode in Zoetermeer werd daar de middelste postzegel in onderstaand rijtje (van 3 cent) ontdekt. Niets bijzonders was de eerste gedachte. Tot de catalogus er bij gehaald werd.
De 3-cents Koningin Wilhelmina uit 1899 is gecatalogiseerd onder nummer NVPH 57, 3 cent, olijfgroen. De ontdekte postzegel (de middelste dus) werd door de jeugdleiding echter als grijs beschreven. En die variëteit wordt niet in de NVPH catalogus beschreven. Wel is er de 10 cent grijs.
Voor de volledigheid en ter vergelijking worden de 3 cent olijfgroen en de 10 cent grijs ook afgebeeld.
Wie weet meer over de afgebeelde grijze 3 cents-zegel te melden?
De jeugd en haar leiders zijn zeer benieuwd naar de reacties.

2. Puzzelstukje
Heb jij dat ook wel eens? Dat je midden in de nacht wakker wordt en een brainwave krijgt. Laatst had een van onze leden er een. Hij meende zich te herinneren dat hij een postzegel gezien had in de vorm van een legpuzzelstukje. En voor zijn thematische verzamelingen zou dat een enorm belangrijke aanvulling zijn. De zegel zag / ziet er ongeveer zo uit, met voornamelijk een rode kleur.

De volgende dag was zijn teleurstelling echter groot. Hij kon de zegel noch in Filatelie noch in Thema terug vinden. En daarin zou hij hem toch gezien moeten hebben.
Wie kent deze (gedroomde ?) postzegel of eventueel een andere die er op lijkt?


Antwoorden en verdere reacties naar de vraagbaak.
 

Gezocht / oproep voor oude mededelingenbladen van de ZHPV

In de vorige PM werd een oproep aan de leden gedaan om het mededelingenblad van de ZHPV over de periode 1988-2005 af te staan ter completering van het archief van de ZHPV. Gelukkig heeft onze jeugdafdeling De Ruilkelder in de loop der jaren een veel omvattend archief opgebouwd. Daaruit werd het mededelingenblad over de periode 1991-2005 naar het verenigingsarchief overgeheveld.

Nu ontbreekt dus nog de periode 1988-1990. Het gaat nu dus nog maar over
3 jaartjes. Wie heeft ze nog?

Contact hierover graag met de secretaris, tel: 079-3610384 of email:  mac.j.bird@hetnet.nl
 


 

Webwetenswaardigheden

Deze keer aandacht voor een website die slechts zeer zijdelings met onze hobby van doen heeft.
Maar hij is toch voor een select gezelschap onder ons interessant. Namelijk voor de thematische verzamelaars van kunst en in het bijzonder van schilderijen op postzegels. Zij zullen ongetwijfeld ook verschillende zegels met afbeeldingen van het altaarstuk Het Lam Gods van de gebroeders Van Eijck in hun verzameling hebben.

Op de website http://closertovaneyck.kikirpa.be is het mogelijk om op de meest minutieuze details (zoals Adams krullende borsthaar, bloed dat in een kelk spat en een weerspiegeld kerkraam in een amethist op de borst van een zingende engel) in te zoemen en zo letterlijk alles over dit meesterwerk te weten te komen.

 

Alle ZHPV-reglementen digitaal

De ZHPV heeft voor praktisch alle activiteiten die zij onderneemt een reglement opgesteld. Het zijn de volgende:

  • Statuten

  • Huishoudelijk reglement

  • Beurs reglement

  • Veiling reglement

  • Rondzendverkeer reglement

  • Commissie nalatenschappen reglement.

Onlangs zijn deze allemaal gedigitaliseerd met de bedoeling om ze, met uitzondering van de statuten, indien nodig te moderniseren.
Dat laatste moet nog gebeuren en daarmee is het bestuur druk bezig.
In afwachting van die modernisering, die te zijner tijd door de Algemene ledenvergadering moet worden goedgekeurd, blijven de huidige reglementen uiteraard gewoon van kracht en heeft het bestuur besloten ze op de website te plaatsen. Zodat er geen papieren voorraad van aangehouden hoeft te worden en zo toch voor iedereen, jong of oud toegankelijk zijn.

 

 
 

Nieuwsbrief ZHPV 12 oktober 2012