Priority Mail 2012/04

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.


Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.

Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60

Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55


Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18

m.i.v. 20 oktober 2012:

Wijk- en Diensten-
centrum De Plint,
Prins Frederiklaan 7

 

 

 

 

 

 

 

 


Na de aankondiging in de vorige PM van het nieuwtje dat er een jubileumcommissie is ingesteld deze keer een echte primeur voor de PM lezers, zie het eerste van de hieronder staande onderwerpen.

 

Hoera, het is een ..... voorzitter

 

Op 11 april j.l. werd een oproep aan alle leden verzonden onder meer voor de vacature van voorzitter. En deze oproep heeft succes gehad. Enige tijd geleden heeft ons lid Simon Rotteveel uit Den Haag zich aangemeld voor vervulling van deze vacature.
Na enkele gesprekken en een kennismaking met het bestuur heeft hij zijn aanmelding bevestigd en is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de ZHPV een uitstekende voorzitter aan hem zal hebben.
De heer Rotteveel heeft in het verleden diverse bestuurlijke functies in verschillende verenigingen bekleed. Hij is 64 jaar oud en enthousiast om de voorzittershamer ter hand te nemen. Vanaf september zal hij zitting nemen in het bestuur als interim-voorzitter.
Uiteraard zal hij pas in de Algemene Voorjaars-ledenvergadering van 2013 formeel als voorzitter kunnen worden benoemd.
Het bestuur wenst hem veel succes toe in deze belangrijke rol voor de toekomst van de ZHPV.
 

 
 
 

Vraagbaak

Op de vraag uit PM 2012-3 m.b.t. de onbekende zegels is enthousiast gereageerd. Er kwam een 13-tal reacties binnen en soms met het catalogusnummer erbij.
De mysterieuze linker zegel met Arabisch schrift maar zonder waarde aanduiding bleek het moeilijkst thuis te brengen. De veronderstelling dat deze uit een Arabisch land afkomstig is wordt het meest geopperd. Twee leden weten te melden dat hij uit Manama, de hoofdstad van Bahrein afkomstig is. Ook zijn de veronderstellingen geopperd dat het om een sluitzegel, fiscaalzegel of belastingzegel of een strafportzegel zou gaan.
Het juiste antwoord is dat het een zgn. ‘Zwangungszuschlagmarke’ uit 1973 (dus toch een vorm van strafport ?) van Bahrein betreft (M. Nr. 2). Deze zegels (slechts twee stuks) zijn als laatste categorie van Bahrein in de Michel-catalogus opgenomen. Het zijn twee Zuschlagmarke für Kriegsflüchtlinge. Stanley & Gibbons spreekt hier van een “War Effort”- zegel. Overigens bedroeg de nominale waarde van beide zegels 5 Fils. De oplage is onbekend, dus ook de opbrengst voor de oorlogsvluchtelingen.


nr. 1


nr. 2


nr. 3

De andere twee zegels werden unaniem als Noord Koreaans herkend. De middelste is uit 1960, een rozenbottel uit een serie van vijf wilde vruchten, M. Nr. 218 t/m 222. De rechter, eveneens uit Noord Korea, is de eerste uit de serie “Koreaanse bloemen- en dierschilderijen uit de tijd van de Li-Dynastie” M. Nr. 1369 t/m 1373.


Antwoorden en verdere reacties naar de vraagbaak.
 

Gezocht / oproep

Wie van de leden beschikt over exemplaren van het mededelingenblad van de ZHPV over de periode 1988-2005 en wil deze ter completering van het ZHPV-archief aan de vereniging afstaan.
Contact hierover graag met de secretaris, tel: 079-3610384 of email: mac.j.bird@hetnet.nl.


 

Filafair

Tot slot nog even aandacht voor de 3e FILAFAIR op 14 en 15 september a.s. in ‘s-Hertogenbosch. Op www.filafair.nl vind je alle gewenste informatie.
Zoals uit het bulletin blijkt worden er weer twee persoonlijke postzegels met typische Bossche onderwerpen, te weten standbeelden, uitgegeven.
 


 

Nieuwsbrief ZHPV 29 augustus 2012