Priority Mail 2012/03

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60
Den Haag:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55

Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Nog net voor de grote vakantie-uittocht een PM waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 

Jubileum 2013

 

Hoera, we hebben een jubileumcommissie !!!

Na de dringende, persoonlijke oproep van 11 april j.l. aan alle leden hebben enkele leden zich aangemeld om in de jubileumcommissie zitting te nemen. Het zijn Yvonne Kruse, Cora Verheijen, Ben Kruse en Henk de Haas.

Dit betekent dat het jubileum ook daadwerkelijk gevierd gaat worden.
Het bestuur is hen daarvoor zeer dankbaar. De commissie gaat zeer voortvarend te werk en heeft al een plan ingediend, waarmee het bestuur heeft ingestemd.
 

FEEST !!

De jubileumcommissie is begonnen met de
voorbereidingen voor het 50-jarig jubileumfeest van
de ZHPV. Noteert u vast in uw agenda:
zondag 29 september 2013
Wij houden u op de hoogte !

De jubileumcommissie

 

 
 
 

Veilingcommissie

De voorzitter van de veilingcommissie, Andrew Huiskamp heeft ons lid Heiko de Vries kunnen strikken om toe te treden tot de veilingcommissie. Hij zal de komende veilingen als veilingmeester optreden. En de volgende veiling is op zaterdag 27 oktober a.s. Noteer deze datum dus alvast in je agenda, want voor je het weet is het zover.


 

Vraagbaak

Een van onze leden was bezig wat postzegels te sorteren en per land geordend op te bergen. Hij stuitte daarbij op het probleem dat de herkomst van enkele zegels voor hem niet te traceren was. En van een zegel vraagt hij zich zelfs af of dat überhaupt een postzegel is.
Wie kan hem van zijn probleem afhelpen?
 


nr. 1


nr. 2


nr. 3

 


Antwoorden en verdere reacties naar de vraagbaak.
 

Nieuwsbrief ZHPV 9 juli 2012