Priority Mail 2012/01

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Buytenrode,
César Franckrode 60
Den Haag:
Wijkcentrum Moerwijk,
Aagje Dekenlaan 51
m.i.v. februari 2012:
Gebouw Wijkvereniging
Zuiderpark
Escamplaan 55
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Het kan nog net, dus wij wensen alle lezers van PM een Voorspoedig en Filatelistisch 2012 toe.
Deze PM bevat de volgende onderwerpen:

 

Grote Veiling ZHPV

 


Op zaterdag 28 april 2012 organiseert de ZHPV weer een grote veiling in Buurtruimte Buytenrode te Zoetermeer.


Kavels kunnen nog t/m zaterdag 4 februari worden ingeleverd bij een van de commissieleden thuis (stuur dan even een bericht voor een afspraak) of op de beurs in Zoetermeer.
 

Aanbieders van kavels worden verzocht alleen de meest recente en aangepaste inzendlijsten en kavelomslagen te gebruiken. Deze zijn vanaf de website te downloaden, ook de veilingvoorwaarden zijn online te bekijken.

 

De veilingcommissie geeft er de voorkeur aan om de inzendlijsten digitaal te ontvangen, dit vergemakkelijkt de verwerking van alle kavels, maar uiteraard zijn met de hand ingevulde inzendlijsten ook welkom.
Alle verdere informatie vind je op de website. Wij wensen je een fijne dag en een “goede vangst”.
 

 
 
 

Nieuwsbrief van KNBF

Graag willen wij gevolg geven aan een verzoek van de KNBF (gedaan in Bondsbrief nr. 1010) m.b.t. het abonnement op haar digitale nieuwsbrief.
Dit verzoek luidt als volgt :

“De KNBF Nieuwsbrief is een bijzonder succesvol medium. Het aantal (gratis) abonnees neemt nog steeds toe en uit reacties van lezers spreekt waardering voor
de inhoud. Via www.knbf.nl kan men zich eenvoudig voor een (gratis) abonnement aanmelden – en – indien nodig ook afmelden.
Voor individuele filatelisten en natuurlijk ook voor besturen van verenigingen, redacteuren van verenigingsbladen en filatelistische auteurs bestaat de mogelijkheid filatelistische artikelen en informatie over bijzondere gebeurtenissen en informatie binnen de vereniging in te zenden aan
redactienieuwsbrief@knbf.nl Indien mogelijk zal de redactie van de nieuwsbrief deze informatie graag opnemen.
Aan de discussies en informatie-uitwisseling via het forum kan door iedereen individueel worden deelgenomen.
Gezien de steeds verder toenemende populariteit van digitale middelen, de groeiende invloed van het internet ook op de filatelie, de discussies op de verschillende websites, niet alleen onder jongeren, verzoeken wij u bovenstaande informatie aan uw leden te willen doorgeven.
De KNBF website www.knbf.nl en de KNBF Nieuwsbrief leveren gratis toegevoegde waarde voor het lidmaatschap van de vereniging.”

 

Verslag ALV op Website

Het volledige verslag van de op 19 november 2011 gehouden Algemene Ledenvergadering is thans te lezen en te downloaden op onze website (www.zhpv.nl) onder de rubriek “Alleen voor Leden”.

 

Nieuwsbrief ZHPV 12 januari 2012