Priority Mail 2010/07

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Wijkcentrum Moerwijk,
Aagje Dekenlaan 51
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


In PM 2010/07 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

■ Wie verzamelt wat

 


Diverse keren is het bestuur door leden benaderd met de vraag of de ZHPV een overzicht heeft van de verzamelgebieden van haar leden. Meestal is de achterliggende gedachte dat de vragensteller in contact zou willen treden met een verzamelaar die dezelfde specialisatie heeft.
Het bestuur heeft besloten gehoor te geven aan deze wens.

Op de website van de ZHPV zal een bestand worden opgebouwd waarin (uitsluitend) de namen van onze leden en hun verzamelgebied worden opgenomen.
Dit bestand wordt geplaatst in de rubriek “Alleen voor leden”. Hiermee wordt bereikt dat de privacy van onze leden blijft gewaarborgd. Immers deze informatie is uitsluitend toegankelijk voor onze leden.
Leden die in contact willen treden met een ander lid zullen het adres van dat andere lid bij een van onze bestuursleden moeten opvragen.
De bemoeienis van het bestuur beperkt zich uitdrukkelijk tot het opbouwen en in stand houden van het bestand en het verstrekken van adressen. Het bestuur neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor of heeft bemoeienis met uit onderlinge contacten voortvloeiende acties of geschillen.
 

 

De opgave van het verzamelgebied dient simpel maar duidelijk te worden gehouden, bijvoorbeeld:

  • Nederland postfris en of gebruikt

  • Nederland puntstempels

  • Thema transport, poststukken, stempels en zegels

  • Maximafilatelie Frankrijk

  • Thema moderne kunst

  • Postgeschiedenis Luxemburg

  • Mengfrankering

Opgave van jouw verzamelgebied kan vanaf heden rechtstreeks, per brief, telefoon, e-mail aan onze webmaster Bert Greve, webmaster@zhpv.nl

Inmiddels is er een begin gemaakt met het opbouwen van het bestand. Bekijk het en zie hoe simpel het werkt.
 

DOE MEE
STIMULEER DE INTERACTIE TUSSEN LEDEN VAN DE ZHPV

 


 

 

Grote Veiling

 

 

Op zaterdag 23 oktober vindt in Chez César te Zoetermeer onze grote veiling plaats.
Honderden kavels komen er dan onder de hamer. Vanaf 10.00 uur ’s morgens tot 13.00 uur kunnen alle kavels worden bezichtigd en om 13.30 uur begint de veiling.
De Veilingcommissie is er weer in geslaagd om interessante kavels aan te bieden van verschillende verzamelgebieden. Je vindt er losse zegels, complete series, verzamelingen in albums en stockboeken, doosjes, leuke restanten, enz. Ook leuk motief. Kortom: er is voor elk-wat-wils !!
Het hele aanbod en de veilingvoorwaarden zijn te vinden in de gratis veilingcatalogus, die is te downloaden van onze website www.zhpv.nl.
En weet je het nog? Kopers betalen bij de ZHPV geen tafelgeld en provisie; alleen € 1,00 entree bij deelname aan de veiling.
 

 

Het kan beslist geen kwaad om deze veiling eens onder de aandacht van jouw kennissen te brengen. De Veilingcommissie wenst je een “goede vangst” op onze grote veiling.
 

 
 
 

Vraagbaak

 

Op de vraag in PM 2010/6, wie er meer over de hier afgebeelde zegels kan vertellen kwam van vier leden een reactie. Waarvoor dank.
 

 

 

Samengevat komen de antwoorden op het volgende neer:

Het betreft United States Internal Revenue zegels van de Ver. Staten ten tijde van de Burgeroorlog, ca 1898. De zegels werden gebruikt om aan te tonen dat voor bepaalde producten of transacties belasting was betaald.
De eerste serie van dit type zegels kwam uit in 1917 (12 verschillende waarden) en had tanding 11. De tweede serie verscheen in 1928-29
(6 waarden) met tanding 10. De derde, tevens laatste serie van dit type verscheen in 1929-30 (4 waarden) en had tanding 11 x 10. Alle zegels werden gedrukt in de kleur karmijn roze. De hier afgedrukte zegels komen uit de serie van 1917 en zijn tevens voorzien van een firmaperforatie.
De Scott-catalogus geeft aan dat er ook nogal wat varianten of afwijkingen van de zegels bestaan.
 

 

 

Antwoorden en verdere reacties op vragen graag zenden naar de vraagbaak.