Priority Mail 2010/06

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Wijkcentrum Moerwijk,
Aagje Dekenlaan 51
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


In PM 2010/06 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

■ Nieuwe beurslocatie Wijkcentrum Moerwijk

 


Wijkcentrum Moerwijk,
een aangename kennismaking


Op zaterdag 11 september hielden wij onze eerste beurs in het wijkcentrum aan de Aagje Dekenlaan 51. Na ons verblijf in de houten keet op het Westhoveplein en ons tijdelijke onderkomen in de (te) koude gymzaal in de Roemer Visscherstraat was dit een waar genoegen.

 


 

Alleen de uitstraling al van het pas gerenoveerde wijkcentrum is een lust voor het oog. De entree met een mooie balie en een goed geoutilleerde en gezellig aandoende kantine geven bij binnenkomst een prima aanblik. Met de lift (druk op knop 3) bereik je de zaal waarin wij voortaan onze Haagse beurzen zullen houden. Een grote zaal met veel ruimte en fantastisch licht: precies wat wij nodig hebben om onze hobby optimaal te kunnen beoefenen. En dat zijn wij ook vast van plan !
Tegelijk met onze beurs is er in andere zalen in het gebouw een rommelmarkt. Wat denk je ervan: pa postzegelen en ma snuffelen ? Het kan niet beter. Samen een middagje uit !

Thema VERVOER
Om het nóg interessanter te maken op onze Haagse beurzen zal er, buiten het gebruikelijke aanbod, extra aandacht worden geschonken aan materiaal voor de motiefverzamelaars. Zo zal de beurs op 9 oktober in het teken staan van het thema vervoer (wegvervoer, lucht- en ruimtevaart, railvervoer, scheepvaart).

 

 

 

De planning is om tijdens de beurs van 13 november aan het thema fauna aandacht te schenken en tijdens de beurs van 11 december het thema flora te belichten.

Kom beslist eens een kijkje nemen op onze Haagse beurs; elke tweede zaterdagmiddag van de maand bent u daar van harte welkom. Er is voldoende parkeerruimte en ook met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken.

Tot spoedig ziens in wijkcentrum Moerwijk te Den Haag !
 

 

Advertentie: Redacteur/redactrice gezocht

 

 

 

 

Gezocht: Redacteur/redactrice


Voor ons Mededelingenblad zoeken wij op korte termijn een

 

redacteur/redactrice

 

Onze huidige redacteur, Max Molenaar, vindt het na bijna 5 jaar tijd geworden om zijn werkzaamheden aan een ander over te dragen.

De hoofdtaak van deze gezochte vrijwillig(st)er is het samenstellen van tekst. Dat gebeurt in een vaste opmaak (lay-out) waarvoor basisbestanden in Word beschikbaar zijn. Soms schrijft hij/zij zelf grote of kleine stukjes, soms verbetert hij/zij teksten die een ander heeft geschreven. Wat dat laatste betreft heeft onze vereniging beslist niet te klagen over ingezonden artikelen. Een ander element van het werk is het zoeken en plaatsen van illustraties. Een bijkomende taak is het digitaal doorsturen ervan naar de drukker en webmaster. Het mededelingenblad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de ZHPV. Het blad verschijnt vier maal per jaar.


Wie helpt ons om het werk van Max (naar eigen inzicht) voort te zetten ?
 

Hij/zij neemt daartoe contact op met Max of ons bestuur. U moet tekstverwerking natuurlijk wel leuk vinden en de Nederlandse taal beheersen. Schroom niet, ook al hebt u geen of weinig ervaring. Veel tijd hoeft het niet te kosten.

 

 

 
 
 

Vraagbaak

 

a. Hauptbahnhof Hamburg
 

Op de vraag in PM 2010/5 over het Hauptbahnhof van Hamburg kwam onder meer een reactie van Cobi Greve. Zij meldde dat de getoonde postzegel een afbeelding van het kopstation Hamburg-Altona betrof. Dit station is in 1979 gesloopt. De nieuwe stationsruimten werden geïntegreerd in de nieuwbouw voor de bekende Duitse winkelketen Kaufhaus.
Deze informatie van Cobi leidde naar twee interessante websites:
 

De eerste is
www.uqp.de/stamps/stations/bahnhoefe.htm
Hier wordt ondermeer een overzicht (tekst, geen afbeeldingen) gegeven van alle stations in de wereld die op postzegels zijn afgebeeld. Uitvoerig speurwerk heeft geleerd dat er (nog) geen afbeelding van het Hauptbahnhof van Hamburg op een postzegel beschikbaar is. Helaas.

De tweede site
www.bahnhofsbilder.de/hamburg/hamburg.html
geeft echter een overzicht (met geschiedenis) van de verschillende stations van Hamburg. Daarbij is ook een historische ansichtkaart van dit station. En daar moet de vragensteller het dan maar mee doen.

 

 

 

 

Een reactie van Marnix Mourits leidde echter tot een plezierige ontdekking.
Hij stuurde een e-mail met een link naar een pagina van de Duitse post waarop onderstaande postkaart te koop wordt aangeboden. Op deze postkaart is dezelfde postzegel afgedrukt als in PM 2010/5 afgebeeld. Deze postkaart is echter voorzien van een afbeelding van het Hauptbahnhof. En hiermee is dit station dus toch filatelistisch te tonen.
Volgens de toelichtende tekst is dit het drukste station van Duitsland en moet de spanwijdte van de overkapping van de perrons grote indruk op de reizigers maken.

 

 

 

 

b. Twee onbekende zegels

Wie kan meer over de hier afgebeelde zegels vertellen?
Welk land, wat voor zegels?
In de hoeken staan de letters U, S, I, en R en rond de cijfers staat het woord “DOCUMENTARY”.

 

 

 

 

Antwoorden en verdere reacties op vragen graag zenden naar de vraagbaak.
 

Tentoonstelling in Gouda

 

De vereniging van Postzegelverzamelaars “Gouda” bestaat dit jaar 75 jaar. Om dit heuglijke feit te vieren organiseert zij op 9 oktober a.s. van 10.00 tot 16.00 uur een Internationale Jubileumtentoonstelling en Handelarenbeurs. De locatie waarin dit gebeurt is ID College, Groen van Prinsterersingel 52 te Gouda.
Het bestuur en de leden van de ZHPV worden van harte uitgenodigd om de tentoonstelling te bezoeken.