Priority Mail 2010/05

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Wijkcentrum Moerwijk,
Aagje Dekenlaan 51
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


PM 2010/05 bevat de volgende onderwerpen:

 

■ Verhuizing beurs Den Haag

 


Tijdens de schoolvakantie is de verbouwing van het Wijkcentrum Moerwijk aan de Aagje Dekenlaan afgerond. Dat betekent dat onze Haagse postzegelbeurs de tijdelijke behuizing in de voormalige school aan de Roemer Visscherstraat weer verlaat.
Met ingang van de beurs op 11 september is het nieuwe adres:

Wijkcentrum Moerwijk
Aagje Dekenlaan 51
2533 SG Den Haag
Tel. 070 3885052
 


 

Deze locatie ligt in feite tussen de vroegere locaties aan het Westhovenplein en de Roemer Visscherstraat of tussen de Erasmusweg en Melis Stokelaan. Hij moet dus voor iedereen vrij makkelijk te vinden zijn. Ook de bereikbaarheid is prima. Er is voldoende vrije parkeergelegenheid. De tramlijnen 8 en 9 over de Melis Stokelaan en lijn 16 over de Erasmusweg hebben een halte bij de kruising met de Aagje Dekenlaan, resp. de halte Zuiderpark en Geysterweg. Dus ook zij die van het openbaar vervoer gebruik maken ondervinden geen belemmeringen. De loopafstand is maximaal vijf minuten.
 

 

Losse berichten

 


Afwijkende beursdatum in Leidschendam
De vakantieperiode is voor de meesten onder ons achter de rug. Dat betekent dat de beurzen weer van start gaan. Dat gebeurt op de gebruikelijke zaterdagen in de maand. Voor hen die het ritme daarvan kwijt zijn, kijk even op onze website www.zhpv.nl onder de rubriek Agenda en je bent weer bij de tijd.
Let op !
De beurs in Leidschendam is deze keer op de 4e zaterdag van de maand omdat de bereikbaarheid op de 3e zaterdag in september hevig onder druk staat in verband met de “Vlietdagen 2010” in Leidschendam en Voorburg.
 

 

Nieuwsbrief KNBF
Velen zullen het inmiddels weten maar voor de zekerheid melden we het toch maar even.
De KNBF geeft sinds eind mei een nieuwe Nieuwsbrief uit. Nummer 4 is inmiddels verschenen. Hij staat bol van nieuwtjes van de kant van de bond en diverse artikelen (onder meer een vervolgserie over persoonlijke postzegels). Abonneren doe je via de site van www.knbf.nl
 

 

Resultaten ZHPV-ers op tentoonstellingen
Onze jeugd heeft de afgelopen periode op diverse tentoonstellingen weer flink van zich doen spreken.
Op “Antverpia 2010” scoorde Patrick Peschke Verguld Zilver plus een ereprijs en scoorden Stephanie Kuipers en Jence Mulder Groot Zilver.
Op “London 2010”, een van de grootste en belangrijkste tentoonstellingen, scoorden Patrick Peschke, Sebastiaan Breukel, Jeffrey Hertogs en Stephanie Kuipers met hun, speciaal (verplicht) voor deze gelegenheid tot één kader ingekorte, inzending resp. 80, 79, 78 en 76 punten. Alle collecties, dus ook die van hen, werden door het grote aantal inschrijvingen slechts een halve tentoonstelling (de eerste helft) getoond.
Tijdens “Hertogpost 2010” zijn de verzamelingen van Jeffrey, Jence, Patrick en Stephanie op verzoek van Jeugdfilatelie Nederland als propaganda, dus buiten mededinging, tentoongesteld.
 

Stephanie in Antwerpen in gesprek met de jury.
 

 
 
 

Vraagbaak

 

Vanuit zijn belangstelling voor architectuur is een van onze leden benieuwd of er een postzegel bestaat met daarop een afbeelding van het Hauptbahnhof van Hamburg. Hij dacht hem met de afgebeelde zegel gevonden te hebben maar dat bleek een vergissing.

 

 

 

 

De vraag is nu welk station staat op de afgebeelde zegel en bestaat er een postzegel, van welk land dan ook, met een afbeelding van het Hauptbahnhof van Hamburg.
Een duidelijke vraag voor de treinenfreaks onder ons.
Antwoorden en verdere reacties op deze vraag alsmede nieuwe vragen graag zenden naar de
vraagbaak.
 

De persoonlijke postzegel

 


Op allerlei plaatsen verschijnen artikelen over het fenomeen van de persoonlijke postzegel, zowel van voorstanders als van tegenstanders. In het Maandblad Filatelie, op de website van de KNBF, op diverse postzegelblogs, in verenigingsbladen etc. kan je erover lezen. Kortom, of we het nu willen of niet de persoonlijke postzegel rukt op en is niet meer weg te denken. En op 16 oktober 2009 is zelfs de Specialistenvereniging Persoonlijke Postzegels opgericht.

Ons lid Corina Riem is een duidelijke voorstander van dit nieuwe fenomeen. Sterker nog, zij heeft de persoonlijke postzegel tot haar filatelistische core business verheven. Zij heeft inmiddels een website aangemaakt met de bedoeling daarop een zo compleet mogelijk overzicht van verschenen persoonlijke (Nederlandse) postzegels te maken. Zij roept onze leden hierbij op om haar daarbij te helpen en nieuwe uitgiften te melden.
Dit is het adres van de site:

 

www.everyoneweb.com/personalstampsite
 

 

 

 

Voorts is ze erg geïnteresseerd in reacties van andere leden, niet zozeer over het voor of tegen dit fenomeen te zijn maar meer over de vraag waar meer informatie/kennis over de persoonlijke postzegel is te vinden.
Je kan haar mailen naar het volgende adres: CF.Riem@wanadoo.nl

 

 

 

En dit is zomaar een leuk plaatje