Priority Mail 2010/04

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Roemer Visscherstraat 112
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


PM 2010/04 bevat de volgende onderwerpen:

 

■ Algemene Ledenvergadering

 


Het verslag van de op 20 maart 2010 gehouden Algemene ledenvergadering is gereed. Belangrijke behandelde onderwerpen zijn de vraag van de kascommissie m.b.t. de inrichting van onze boekhouding en de instemming met het bestuursvoorstel m.b.t. de financiële toekomst van de jeugdafdeling. Wil je alles over de vergadering weten, raadpleeg dan het integrale verslag dat inmiddels op de website is geplaatst onder de rubriek “Alleen voor leden”.

 

 


 

 

Mededelingenblad

 


Weet je het nog? De artikelen voor ons mededelingenblad worden direct nadat onze redacteur Max Molenaar ze heeft opgemaakt en dus voorafgaand aan de verschijning van ons blad al op de website geplaatst. Onze cyberfilatelisten hebben op deze manier een streepje voor op onze digibeten. De afbeeldingen verschijnen in kleur hetgeen in het blad zelf niet altijd het geval is. Dus nog een voordeeltje voor hen. Surf hiervoor naar de rubriek “Clubblad”.
Overigens bestaat inmiddels 55% van ons ledenbestand uit cyberfilatelisten. Hun aantal stijgt langzaam maar gestaag.
 


 

 
 
 

Hertogpost

 

Hertogpost (28 t/m 30 mei) is een evenement ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de ‘s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging, met een grote Nationale postzegeltentoonstelling in de categorieën I en II. Geïnteresseerden in dit evenement verwijs ik naar de website van de organisatie: www.hertogpost-event.nl.
Voor onze filatelisten die kunst als thema hebben is er belangrijk nieuws te melden. In samenwerking met TNT POST, het Jheronimus Bosch Art Center en de organisatie van Hertogpost, zullen er bijzondere persoonlijke postzegels en -velletjes verschijnen ter gelegenheid van de Nationale Postzegeltentoonstelling HERTOGPOST 2010.
Hieronder enkele afbeeldingen welke het thema hebben van de Bossche schilder: Jheronimus Bosch.
 

 

 

 

 

 

Webwetenswaardigheden

 

 

Nog meer nieuws voor de kunstliefhebbers onder ons. En weer betreft het de schilderkunst.
Op de site www.artonstamps.org vind je een groot aantal (artikeltjes over) kunstwerken gesorteerd naar vele invalshoeken. Echter, je vindt geen complete overzichten.
Kies op de hoofdpagina voor de Engelse versie, die is het meest up to date. Links verschijnt een keuzeschermpje waarin bovenin, horizontaal het hoofdmenu verschijnt. Kies bijvoorbeeld, News, Art of Topical en de rest wijst zich vanzelf.