Priority Mail 2010/03

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Roemer Visscherstraat 112
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Een echte PM, snel en beperkt. Er is wat te melden over:

 

■ de Postzegelshow

 


De POSTZEGELSHOW in Zoetermeer, afgelopen zondag was een waar succes.
Ongeveer 75 geïnteresseerden bezochten dit evenement. In een gezellige en gemoedelijke sfeer werd het tentoongestelde materiaal bewonderd. Dat waren delen van exposities van jeugd- en volwassen leden. Er waren ook twee bijzondere exposities te weten een collectie van echt primitief geld gecombineerd met postzegels waarop dit geld werd afgebeeld en een collectie van echte schelpen met schelpen op postzegels. Tot slot werd door een drietal leden getoond hoe je met behulp van filatelistisch materiaal mooie verhalen, reisverslagen of artikelen kunt schrijven en hoe je met de computer albumbladen kunt ontwerpen om te exposeren.

 

 


 

De show werd officieel geopend door de Zoetermeerse wethouder Frans Muijzers (van ondermeer sport en jeugd). Verder werd er “driftig” gefotografeerd door onze webmaster en was er een videoploeg van TV West aanwezig.

De foto’s zijn te zien op: www.zhpv.nl/verenigingsdag_2010

Een kort artikeltje en de video op: www.westonline.nl/nieuwsitem/40092
Klik vervolgens op "bekijk video" onder aan het artikeltje.
 

 

 

 

de Vraagbaak

 

 

Een van onze leden stelde met betrekking tot de afgebeelde Surinaamse postzegel met opdruk de volgende vragen.
Is dit een “port betaald-zegel” zoals we die sinds enkele jaren ook in Nederland kennen? En dat om de attentiewaarde van bijvoorbeeld reclame drukwerk te verhogen.
En waarom is de tekst van de opdruk in het Frans gesteld?
 


 

Het antwoord op deze vraag, afkomstig van onze leden André Scheer en Pierre Tissot van Patot, luidt als volgt.

De zegel betreft Michel nr. 1472 uit 1994. Het is een overdruk van M 767, een luchtpostzegel uit 1977. Hieruit blijkt dat deze zegel (gelukkig) niets van doen heeft met de Nederlandse “port betaald-zegel”, plakplaatjes zonder waarde.

De opdruk is gesteld in het Frans omdat dat de door de UPU vastgestelde “voertaal” is.

Door deze opdruk is de zegel een 5 grams luchtposttoeslag-zegel geworden. Waarschijnlijk als gevolg van de minder stabiele posttarieven in Suriname is gekozen voor de tekst “Port Payé” in plaats van een bedrag te noemen.