Priority Mail 2010/02

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Roemer Visscherstraat 112
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Een korte maar belangrijke PM. De onderwerpen zijn:

De Algemene Ledenvergadering en de postzegelshow worden respectievelijk op 20 en 21 maart gehouden. Dat wordt dus, om verschillende redenen, een spannend weekend voor de ZHPV.
 

 

■ Algemene Ledenvergadering

 


De algemene (voorjaars)ledenvergadering, aansluitend aan de beurs in Leidschendam op 20 maart a.s. staat zoals gebruikelijk in het teken van de verantwoording door het bestuur over het wel en wee van vorig jaar. Toen ging het op financieel gebied mis omdat de kascommissie geen goedkeuring aan het gevoerde financieel beleid kon geven.
Gezien de invoering van het nieuwe boekhoudsysteem is het bestuur van jouw vereniging wat dit onderwerp betreft nu optimistisch gestemd.
Nu staat er ook een ander belangrijk financieel onderwerp op de agenda, namelijk de financiële positie van de jeugdafdeling De Ruilkelder.
Tot slot staat de bestuursverkiezing op de agenda. Benieuwd of aan de oproep voor nieuwe jonge kandidaten gehoor is gegeven.
Alle vergaderstukken zijn op onze website www.zhpv.nl te raadplegen en te downloaden. Zie daarvoor de rubriek “Alleen voor Leden”.
Komt dat zien, komt dat zien.
En meedoen natuurlijk. Maar dan wel wat rustiger dan onderstaand clubje.

 

 

 

 

De Vraagbaak

 

 

Een van onze leden stelde met betrekking tot de afgebeelde Surinaamse postzegel met opdruk de volgende vragen.
Is dit een “port betaald-zegel” zoals we die sinds enkele jaren ook in Nederland kennen? En dat om de attentiewaarde van bijvoorbeeld reclame drukwerk te verhogen.
En waarom is de tekst van de opdruk in het Frans gesteld?
Antwoorden en reacties graag naar
vraagbaak.

 


 

 
 
 

Postzegelshow


De tweede belangrijke activiteit van de ZHPV in komend weekend is de

POSTZEGELSHOW

op zondag 21 maart van 11.00 tot 16.00 uur in Chez César, de bekende locatie van onze beurzen in Zoetermeer. Een propagandatentoonstelling die laat zien wat er mogelijk is met postzegels en ander filatelistisch materiaal. Voorts laten leden van de ZHPV zien wat je naast tentoonstellen nog meer kunt doen met je verzameling.
Vele vrijwilligers zijn in touw geweest om deze dag tot een succes te maken en het belooft een mooie manifestatie te worden. Maar alles hangt natuurlijk af van de aanwezigheid van de leden en andere geďnteresseerden.
Wij hebben niet te klagen over de nodige publiciteit. Maar de beste publiciteit is nog altijd de mond tot mondreclame. Dus breng deze show nog eens extra onder de aandacht van familie en kennissen.
Vanzelfsprekend rekenen wij op een grote opkomst van onze leden, want het is ook onze verenigingsdag. Elke ZHPV-er ontvangt die dag 25 poststukken waarmee ter plekke al onderling geruild kan worden. Ook niet-leden wordt een welkomstgeschenk aangeboden.

Tot ziens op onze eigen Postzegelshow in Zoetermeer !


ZHPV-Verenigingsdag

 

Webwetenswaardigheden

 

Cyber filatelisten of computerfreaks
In het maandblad Filatelie van februari 2010 staat een prachtig artikel over de oorsprong van het computerbedrijf IBM en de oprichter daarvan, Thomas John Watson sr.

 

Dit artikel is van de hand van Wobbe Vegter, uit Nederland afkomstig maar al decennia wonend in Zuid Afrika.
De lezenswaardigheid van dit artikel wordt helaas nogal geweld aan gedaan omdat de verwijzingen in de tekst naar de bijbehorende afbeeldingen en de plaatsing van de afbeeldingen veel te wensen overlaat. Maar als je serieus geďnteresseerd bent vind je zelf wel de goede afbeelding bij de tekst.
Voor hen die Filatelie niet lezen en voor alle computerfreaks is er echter een geweldig alternatief voor dit artikel en dat is de website van Wobbe Vegter.

http://wvegter.hivemind.net/

Op de homepage vind je een overzicht van de “Cyber heroes of the Past”. Een van hen is genoemde Watson. Door daarop te klikken krijg je nagenoeg het zelfde artikel te lezen als in Filatelie (wel in het Engels). Daarnaast toont hij zijn exposities zoals “From Abacus to Internet”, geeft hij een overzicht van publicaties van of over zichzelf en geeft hij linken naar andere computersites. Een lustoord voor de computerfilatelist.