Priority Mail 2010/01

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Roemer Visscherstraat 112
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


In deze PM aandacht voor de volgende zaken:

 

■ Postzegelshow

 

 

Wat kan je met postzegels allemaal doen?

Een nieuwe activiteit van de ZHPV met vele gezichten. Noteer dit evenement op zondag 21 maart a.s. alvast in je agenda, want dat mag je zeker niet missen! Om te beginnen is er op die dag in Chez César van 11.00 tot 16.00 uur een propagandatentoonstelling. Die laat zien wat er mogelijk is met postzegels en ander filatelistisch materiaal én wat jeugdleden en leden van de ZHPV op dat gebied zoal gemaakt hebben. Zo kunnen wij van elkaars kennis en vaardigheden het nodige opsteken. Bovendien is de tentoonstelling bedoeld als propaganda voor de filatelie in het algemeen en “het nieuwe verzamelen” in het bijzonder. Daarom heeft de tentoonstelling ook een open karakter: aan belangstellenden laten zien wat de ZHPV voor beginnende en gevorderde verzamelaars kan betekenen. De ZHPV in de etalage!
Voorts krijgen die dag alle jeugdleden en leden bij binnenkomst een presentje van de vereniging: een stapeltje poststukken, waarmee ter plekke al onderling geruild kan worden.
Geprolongeerd dus, wegens succes een paar jaar geleden.

 

ZHPV-Verenigingsdag


De show zal worden geopend door de heer Drs. F.J.M. (Frans) Muijzers wethouder van onder meer Jongeren en Onderwijs in Zoetermeer. Uiteraard onder voorbehoud dat de komende gemeenteraadsverkiezingen daarbij geen roet in het eten gooien. 

wethouder Muijzers 

 

Het is van groot belang dat er die dag jeugdleden en leden aanwezig zijn om bezoekers te woord te staan als zij vragen hebben over zelf gemaakte albumbladen, hoe een thematische verzameling te beginnen, enz. Daarom een oproep om op zondag 21 maart naar Zoetermeer te komen en te laten zien dat je lid bent van de ZHPV. En als dat maar voor één of twee uurtjes is, is dat ook prima. In ieder geval komen, want daar wordt op gerekend. Je vrienden, familieleden, kennissen of buren hebben misschien ook wel zin om eens te komen kijken. Neem ze gerust mee. Op de komende beurzen liggen foldertjes klaar om uit te delen.

Zondag 21 maart Postzegelshow in Zoetermeer


 

 

De Vraagbaak

 


Onlangs werd mijn aandacht getrokken door een Portugese postzegel met een bijzondere tanding. In de verticale tanding is een kruis verwerkt.

We kennen inmiddels allemaal de Nederlandse postzegels van Koningin Beatrix waar een ellips in de verticale tanding is verwerkt en ook zijn er enkele zegels van Groot Brittannië van een ellips in de tanding voorzien.

De vraag is: wie kent nog andere vormen van bijzondere tandingen?

Het gaat dus om echte tandingen, niet om de verschillende vormen van afwerking van zelfklevende postzegels.

Dus: roept u maar!


   

 
 
 

Nog meer manifestaties


In Gouda vindt op vrijdag 2 april en zaterdag 3 april 2010 alweer de

                    17e Internationale Brievenbeurs
plaats. Deze beurs is speciaal voor Postgeschiedenis, Poststukken, Postwaardestukken, Literatuur en Prentbriefkaarten. Het t
hema van het jaar: RUSLAND.
De inmiddels bij velen bekende locatie is: Sporthal "De MAMMOET" (Calslaan 101, Gouda). De aanvangs- en eindtijden zijn: vrijdag van 11.00 tot 17.00 en zaterdag van 10.00 tot 17.00.

 

 

Onder de naam HERTOGPOST 2010 zal ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de ‘s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging op
28 - 29 - 30 mei 2010 een grote landelijke postzegelmanifestatie worden gehouden in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. Medewerking verlenen 
TNT Post, de NVPH en de KNBF.
Tegelijkertijd vindt een grote Nationale postzegeltentoonstelling plaats in de categorieën I en II. Daarin wedijveren de beste filatelisten uit binnen- en buitenland met elkaar. 
Ook aan de jeugdige verzamelaar is gedacht. Een aparte postzegelhoek wordt ingericht met spelletjes, een grote postzegelberg en "dubbeltjeszegels".


 

Webwetenswaardigheden

 

Aan de verschillende vormen van postwaardestukken is er eind vorige eeuw een toegevoegd, te weten de Franse “prêt à poster“, kort gezegd de pap. Een enveloppe, klaar om te posten.

Het zijn enveloppen met een voorgedrukte postzegel en met een afbeelding op het linker gedeelte van de enveloppe. Een van de eerste die ik in mijn bezit kreeg dateert uit 1998.

 

Inmiddels verschijnen er in Frankrijk zoveel, mede door de mogelijkheid van overheden, allerhande organisaties en bedrijven om de pap als reclame-uiting te gebruiken, dat het niet meer bij te houden is. Ook de registratie (bijv. datum van uitgifte) van deze paps is onduidelijk. Voorts heb je dikwijls behoefte aan nadere beschrijving van het onderwerp in de afbeelding.

Een, zij het beperkte, hulp hierbij kan de Franse website www.pap-infos.net je bieden. Daar is namelijk een archief opgebouwd m.b.t. de paps uit de jaren 2003 t/m 2008. Dit is geen officieel archief maar aangelegd door de webbeheerder en zijn “cliënten“. En de ervaring leert dat het ook niet compleet is. Maar zoals gezegd, het kan helpen.

Je kunt het archief op deze site op twee manieren bereiken. Via het menu klik je “archives“, dan krijg je een schermpje waarin je jouw gebruikersnaam en password moet opgeven. Maar dit kan je eenvoudig omzeilen door op annuleren te klikken en vervolgens klik je op het jaartal waarin je wilt zoeken.

Een eigenlijk veel eenvoudiger manier is om op het zogenaamde Agrément nummer dat op de achterzijde van de pap staat vermeld te googlen. Dan kom je, als er iets over de gezochte pap is geregistreerd, direct op de betreffende (pdf-)pagina uit het archief. En op die pagina moet je dan de gewenste informatie zoeken. Het is in het Frans maar als je het betreffende nummer hebt gevonden kom je er meestal wel uit. Succes ermee.

 

De ouwetjes doen het nog best

 

De “ouwetjes” doen het nog best. Maar voor hoe lang nog?

En welke situatie staat jou voor ogen?


Deze


of

deze ?


 

Ons bestuur doet steeds haar uiterste best om de ZHPV een goede plaats te geven op de filatelistische landkaart. Met veel energie is dat gelukt en zijn wij op dit moment niet alleen een van de grootste maar ook een van de actiefste verenigingen in deze regio. Het is onze taak om dat zo te houden én –  waar nodig –  nieuwe ontwikkelingen in de filatelie niet te schuwen. De belangrijkste taak van ons bestuur is ervoor te zorgen dat onze leden ook in de toekomst kunnen rekenen op voortzetting van het huidige beleid. Een aantal van de zittende bestuursleden heeft inmiddels een behoorlijke staat van dienst achter de rug; zij zijn gezien hun leeftijd, een beetje oneerbiedig gezegd, aan vervanging toe.

 

Wij zoeken daarom jonge(re), enthousiaste leden die mee willen komen helpen om de ZHPV ook in de toekomst toonaangevend te laten zijn. Ons bestuur moet regelmatig verjongen om dat mogelijk te kunnen maken. In principe zijn alle functies binnen ons bestuur aan verjonging toe. De “ouwetjes” hebben nu nog de tijd om hun kennis en ervaring over te dragen; het zou jammer zijn als die verloren zouden gaan. Daar valt of staat de toekomst van onze ZHPV mee!

Als jij die toekomst van belang vindt, laat dat ons dan weten. Liever nu dan morgen. Op elke bijeenkomst zijn altijd bestuursleden aanwezig om jou van de nodige informatie te voorzien. Wil je dat op papier? Geen nood, alle functies zijn keurig beschreven dus vraag erom en maak je keus.