Priority Mail 2008/08

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Deze laatste PM van 2008 heeft de volgende onderwerpen:

 

Van deze gelegenheid maken we natuurlijk gebruik om jou
heel prettige feestdagen
en een (ook in filatelistisch opzicht)
fantastisch 2009 toe te wensen.


 

En nog wat, "De ZHPV gaat digitaal".
Deze leus wordt in 2009 weer wat concreter.
Als trouwe PM-lezer kom je daar vanzelf achter.

 

 

Veiling ZHPV

 

 

De eerstkomende grote veiling is op zaterdag 18 april 2009 in Zoetermeer. Alle leden kunnen hiervoor materiaal inzenden. De kosten die hieraan zijn verbonden bedragen €. 0,25 voor elk ingeleverd kavel en bij verkoop nog eens 5% van de opbrengst. Alle informatie zoals inzendtermijn, manier van inzenden, benodigde formulieren, enz. zijn vanaf zaterdag 3 januari a.s. op al onze beurzen te verkrijgen en/of bij de volgende leden van de veilingcommissie:
K.H. Mounier 079 – 329.02.22 en M. Tuijnenburg 079 – 888.49.66.
 

 

 

Cadeautje van de KNBF

 


Wij zijn niet voor niets lid van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelieverenigingen.
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bond en het verkrijgen van het predikaat Koninklijk bieden TNT Post en de KNBF onze leden een fraai eindejaarsgeschenk aan. Het geschenk bestaat uit een blokje in geschenkverpakking met de twee zegels die ter gelegenheid van genoemde gebeurtenissen werden uitgegeven. Het gaat om een unieke uitgave, die verder niet via TNT Post en de handel verkrijgbaar zal zijn. Een prachtig collector’s item dus !!
Het geschenk is uitsluitend te verkrijgen op onze beurzen, te beginnen met die in Zoetermeer op zaterdag 3 januari a.s. op vertoon van uw nieuwe lidmaatschapskaart. Voorwaarde is wel dat u de contributie over 2009 heeft voldaan.


 

 
 
 

WebWetensWaardigheden


Alle vlaggen ter wereld? Of dat klopt kan ik niet beoordelen, maar het zijn er wel enorm veel.
In “Sleutelpost” 2008-12, het maandblad van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars werd ik geattendeerd op de site “Flags Of The World”. Een interessante zeer boeiende site die behoorlijk de diepte ingaat en met links naar aanpalende sites. http://flagspot.net/flags/
Ik toon de vlaggen van de plaatsen in onze regio. Echter met uitzondering van die van Den Haag. Deze website is zoals je ziet in feite een grote, zich herhalende vlag van Den Haag.