Priority Mail 2008/06

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


In deze PM komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verder meld ik nog dat ons jeugdlid Patrick Peschke de pers weer heeft gehaald, ditmaal met een interview in het onlangs verschenen blad Collect (nr. 57, najaar 2008) in de rubriek "Mijn postzegel & ik". Op onze website kan je het hele interview lezen.

Op vraag 11, die over de cinderella, is nog steeds geen reactie gekomen. Maar we houden moed. Wellicht de volgende keer.

En tot slot, op Postex hoef ik waarschijnlijk niemand meer opmerkzaam te maken.

 


 

 

Algemene Ledenvergadering

 

 

Weet je het nog? Aanstaande zaterdag, 18 oktober, vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de Schuitejager te Leidschendam.
Deze vergadering start om half vier en sluit aan op de gebruikelijke beurs.
Dus twee redenen om daar aanwezig te zijn.
De agenda en andere vergaderstukken kan je vinden op en downloaden van onze website in de rubriek “Alleen voor Leden”
 

 

 

WebWetensWaardigheden

 


Contactgroep Nederlandse Militaire Post
Tegenwoordig timmeren de filatelisten van deze contactgroep (voorheen Studie-groep VELDPOST) ook aan de digitale snelweg. Op de site www.veldpost.info vind je alles over de Nederlandse Militaire Post.


 

 

Drama op persoonlijke zegel?

 

 

Onderstaande persoonlijke postzegel werd aangetroffen op een normale, gelopen brief.
Het hoofd van de manspersoon is echter met een zwarte stip volkomen onherkenbaar gemaakt. Bij nauwkeurige bestudering blijkt dat het stempel over deze stip heen loopt. Dus de stip is aangebracht voor verzending. Door wie? Het ligt niet voor de hand dat TNTpost dat heeft gedaan.
Dan is de meest voor de hand liggende optie dat de eigenaar dat heeft gedaan.
Schuilt hier een persoonlijk drama achter deze persoonlijke postzegel?
Kennelijk zijn de foto en de postzegel geproduceerd in gelukkiger tijden en kan de vrouw (de reden laat zich makkelijk raden) het aan(ge)zicht van de man niet meer zien. De viltstift bood kennelijk uitkomst en zo kon de
(enigszins on-) persoonlijke zegel alsnog gebruikt worden.
 


 

 

Resultaten WIPA 2008


Hierbij een kort verslag van de jeugdleden van de ZHPV die van 18 t/m 21 september te Wenen in Oostenrijk hebben deelgenomen aan de tentoonstelling WIPA 2008.

Er zijn drie ZHPV jeugdleden die hun verzamelingen op de Wipa 2008 getoond hebben.
Jence Mulder heeft met "De Volière van A Buzin" 75 punten behaald en dit leverde hem Groot Zilver op.
Stephanie Kuiper die met "Swimming for fun, or topsport" eveneens 75 punten kreeg toegekend ontving ook het Groot Zilver.
Sebastiaan Breukel met "Tortoise,Terrapin and Turtle Tales" heeft 80 punten gekregen waarmee hij Vermeil mocht ontvangen.

Voor de Multilaterale tentoonstelling die tegelijkertijd gehouden werd met de Wipa 2008 in Wenen heeft Patrick Peschke met "Griezelig Hè" zich aangemeld, deze inzending werd bekroond met Goud en heeft hem ook nog eens 88 punten opgeleverd. Maar dit was nog niet alles want hij kreeg ook nog eens een ereprijs en die was goed voor een zeer fraai Zwitsers zilveren zakhorloge met ketting.