Priority Mail 2008/04

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Eindelijk weer eens een PM. Het werd tijd.
In verband met gebrek aan inspiratie, nieuws en bijdragen van derden kwam het er maar niet van. Het nieuws dat er was met betrekking tot prestaties van onze leden op tentoonstellingen en hoe de ZHPV de pers in het voorjaar haalde werd al in ons Mededelingenblad van mei wereldkundig gemaakt.
Ook tijdens de vakantieperiode ontbrak de ambitie om er eens echt voor te gaan zitten. Kortom komkommertijd. Hopelijk kan PM er nu de gang weer in houden.

Op deze plek attendeert PM je in de eerste plaats op het feit dat de reguliere beurzen met ingang van 6 september weer van start gaan.
Voor de juiste datums en locaties verwijs ik je naar de agenda.
De verdere onderwerpen in deze PM zijn:

 

Jubileumveiling

 

 

 

Precies 45 jaar geleden, op 1 september 1963 werd de ZHPV opgericht.
Ter gelegenheid van dat feit vindt er op zaterdag 27 september a.s. in Chez César te Zoetermeer een jubileumveiling plaats. Ruim 600 kavels komen er dan onder de hamer. ’s Morgens van 10.30 tot 13.00 uur kunnen alle kavels worden bezichtigd en om klokslag 13.30 uur begint de veiling.
Van verschillende verzamelgebieden worden zeer interessante kavels aangeboden in de vorm van losse zegels, complete series, verzamelingen in stockboeken en albums, dozen, kistjes, enz.
Het gehele aanbod, alsmede de veilingvoorwaarden, zijn te vinden in onze gratis veilingcatalogus, die af te halen is op onze beurzen in Zoetermeer,
Den Haag en Leidschendam, resp. op 6, 13 en 20 september. Voorts is de complete veilinglijst te vinden op onze eigen website en te downloaden.

En natuurlijk weet u nog wel, dat kopers bij ons geen tafelgeld en provisie betalen; alleen € 1,00 entree bij deelname aan de veiling.
Wij hopen dat deze veiling zo’n succes wordt, dat het weer een jaarlijks terugkerende activiteit gaat worden. Het kan daarom beslist geen kwaad om deze veiling eens extra onder de aandacht van uw kennissen te brengen!
 

 

 

Algemene (Najaars) Leden Vergadering

 


Het bestuur nodigt je uit voor de op zaterdag 18 oktober 2008 te houden Algemene (Najaars)Ledenvergadering in het Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18 te Leidschendam, aanvang 15:30 uur, in aansluiting op de beurs.

De agenda hiervoor luidt als volgt:

 1. Opening door de voorzitter

 2. Vaststelling agenda

 3. Binnengekomen stukken en mededelingen

 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2008
  a. Tekstueel
  b. Inhoudelijk, cq. naar aanleiding van

 5. Werkplan 2009

 6. Begroting 2009

 7. Vaststelling contributies 2009

 8. Rondvraag

 9. Sluiting

Toelichting:
Agendapunt 4, 5 en 6: In het Mededelingenblad nummer 2 van mei 2008 is al een kort verslag van de ALV van 5 april j.l. gepubliceerd. Het definitieve verslag alsmede het werkplan en de begroting zijn op deze website onder de rubriek “Alleen voor Leden” te lezen en te downloaden.
Ook liggen deze stukken tijdens de vergadering ter inzage of kunnen op aanvraag bij de secretaris, tel. 079-3610384 of op het e-mailadres: mac.j.bird@hetnet.nl. vooraf worden toegezonden (bij voorkeur per e-mail).
Agendapunt 7: Het bestuur stelt voor de contributies niet te verhogen.

 

 
 

NBFV wordt KNBF

 


Het zal de trouwe lezers van Filatelie of de bezoekers van de website van onze bond niet ontgaan zijn. De NBFV is Koninklijk geworden. Op 7 juni j.l. tijdens de 100e algemene jaarvergadering van de bond heeft de Commissaris der Koningin van Utrecht de heer R.C. Robbertsen de oorkonde aan de bondsvoorzitter overhandigd waarbij aan de bond het predikaat “Koninklijk” werd verleend.
Voor degenen die niet in de gelegenheid waren hiervan kennis te nemen vermelden we dit ook op deze plaats.
In verband met deze gebeurtenis verandert de naam van de bond in Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) en heeft de bond ook haar persoonlijke postzegel door middel van een opdruk aan de nieuwe situatie aangepast.
Ook de ZHPV feliciteert de bond (en daarmee alle aangesloten filatelisten) met deze onderscheiding!
 


 

 

Vraagbaak

 

 

Vraag 11.
Een van onze lezers vond in een partijtje oude Nederlandse postzegels het onderstaande exemplaar. Hij wil graag weten wat voor soort zegel is.
Is het een cinderella, plak- of sluitzegel?
Is het ter ondersteuning van een goed doel?
Staat C.M.T.D. voor Charcot-Marie-Tooth disease, was die ziekte in 1932 al als zodanig bekend?
Of moeten we de afkorting als volgt lezen C.T.M.D.?

 


_______________________
 

Nieuwe vragen, antwoorden en verdere reacties graag zenden naar de vraagbaak.
 

 

WebWetensWaardigheden


ALGEMENE FILATELISTEN SITE
De redacteur van ons mededelingenblad attendeerde PM op een interessante Belgische website voor filatelisten, te weten: http://users.pandora.be/enet/portaal.htm
Dit portaal biedt talloze verwijzingen naar filatelistische organisaties en algemene, gespecialiseerde of thematische verenigingen. Een catalogus van postzegels op diamanten is een voorbeeld van wat je er allemaal op kunt vinden.

THEMA TREINEN
In het kader van het thema treinen ontdekte PM de volgende website: www.nicospilt.nl . Hoewel de filatelistische informatie beperkt is kan deze website toch een bron van inspiratie zijn voor verzamelaars van het thema treinen, spoorwegen e.d. Er komt werkelijk een ongekend aantal invalshoeken met betrekking tot treinen e.d. aan de orde. Echt de moeite waard om eens op deze site te surfen.

Een bezoek aan deze website bracht het volgende „probleempje“ in herinnering; vandaar dat dit hier aan onze treinverzamelaars wordt voorgelegd.
In het Technikmuseum in Berlijn, gevestigd in een voormalige treinremise, is onder meer de beroemde Duitse locomotief V200 te bewonderen. Van deze loc zijn ondermeer de onderstaande postzegels bekend.
 

De linker zegel van de Comoren toont de uitvinder van de dieselmotor Rudolf Diesel (1858-1913) samen met de V200, volgens het opschrift een diesel-elektrische loc. De rechter postzegel van Ajman, een van de zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten, toont dezelfde loc, maar nu is het een diesel-hydraulische. Is diesel-elektrisch hetzelfde als diesel-hydraulisch?
Welke thema-expert heeft hierop het antwoord?
 

ZHPV-er Patrick Peschke op EFIRO 2008


In juni werd in Boekarest (Roemenië) de World Philatelic Exhibition EFIRO 2008 gehouden.
Roemenië is het land van Dracula dus het kon niet missen dat “onze” Dracula-verzamelaar Patrick Peschke daar ook exposeerde. Hij deed dat als enige ZHPV-er en als een van de twaalf deelnemende Nederlanders. Zijn verzameling Dracula mocht hij daar echter nog niet tonen, die staat nog niet hoog genoeg op de internationale filatelistische ladder. Maar geen nood, met zijn verzameling Creepy or Scary, What’s the Matter kon dat wel. Die heeft namelijk ook een flink Dracula-gehalte.
Patrick scoorde 82 punten en behaalde op deze wereldtentoonstelling Vermeil. Vanaf deze plaats daarmee alsnog van harte gefeliciteerd Patrick.