Priority Mail 2007/10

Nieuwsbrief van de ZHPV    

■ Intro

 

Colofon

Heeft u ideeën of actualiteiten voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Heeft u vragen over zaken met betrekking tot de vereniging, stuur dan een e-mail naar het bestuur.

Heeft u filatelistische vragen, stuur dan een
e-mail naar de vraagbaak.

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar Priority Mail.

Bezoek ook eens de ZHPV Website.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Priority Mail redactie.

Locaties beurzen en jeugdbijeenkomsten.
Zoetermeer:

Buurtruimte Chez César,
César Franckrode 60
Den Haag:
Centrum Westhove,
Westhovenplein 125
Leidschendam:
Ontmoetingscentrum
De Schuitejager, Scheepswerf 18
 

 

 

 

 

 

 

 


Drie items komen vandaag aan de orde te weten:

 

Postzegelmarkt in Zoetermeer

 


Sint houdt van elke filatelist
Dus….als u nog iets mist…..

Direct naar onze postzegelmarkt komen
Dáár schijnt voor u de maan door de bomen !

 

 

Het is bijna Sinterklaas en als u nog niet alle pakjes bij elkaar hebt gescharreld, dan moet u beslist op zaterdagmiddag 24 november naar Chez César in Zoetermeer komen. Op onze postzegelmarkt, die van 13.00 tot 16.00 uur weer wordt gehouden, is zeker wel iets te vinden om u zelf of anderen te verrassen. Er zijn weer volop restantpartijtjes te vinden in alle prijsklassen. In stockboeken, albums, dozen, mappen, kistjes, enz. Zelf snuffelen en uitzoeken in het grote aanbod.

 


 

 

Gevraagd gastvrouw of gastheer

 


Herhaalde oproep:

Met spoed gevraagd, gastvrouw/gastheer

voor onze beurzen in het centrum Westhove te Den Haag.
Het gaat om maximaal tien bijeenkomsten per jaar.

  • Zorgen voor een goede gang van zaken tijdens de beurs en voor een goede inrichting van de beurslokaliteit.

  • Tekst en uitleg geven over gang van zaken aan nieuwe bezoekers.

  • Helpen bij de verloting tijdens de beurs en bij innen van het tafelgeld, entreegeld en eventueel contributie.

Een leuke job, waarbij u zelf ook nog wat kunt postzegelen en volop contacten met "geestverwanten" kunt leggen.

Wie komt ons helpen ???
Bel snel: 070 – 386.73.03 of 079 – 351.24.92.
 


 

 
 

Vraagbaak

 

 

Onlangs ontving ik van een van onze leden onderstaande postzegel van Cuba voor mijn wijnverzameling. Hoewel de serie waaruit deze zegel stamt over de Havana-sigaren handelt past hij gezien de afbeelding prima in mijn thema. Bovendien, een goed glas wijn bij een goede sigaar is voor menigeen een prettig idee.

 

 

Bij bestudering van de postzegel kwam me iets bekends voor. Namelijk de zegel die heel klein in de rechter hoek is afgebeeld. Dit déjà-vu-gevoel bleek terecht, want het origineel van deze postzegel zit reeds in mijn verzameling.

 


Toen rees bij mij de volgende vraag:
Wanneer is eigenlijk de eerste postzegel op postzegel uitgegeven ? En door welk land en hoeveel zijn er inmiddels al uitgegeven ?
Binnen de ZHPV zijn er vast verzamelaars actief met dit thema die deze vragen kunnen beantwoorden en overige interessante informatie kunnen spuien.
We wachten af.

Jan Vogel             

 

Nieuwe vragen, antwoorden en verdere reacties op deze vragen graag zenden naar de vraagbaak.